O nas

Lilianna Jarocka, Lena RembowskaPRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
dr Beata Kubicka, dr Karolina PuckowskaOPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

O NAS

Praca w samorządzie szkolnym to przywilej i ogromny zaszczyt, ale także obowiązek. Samorząd w IX LO ma realny wpływ na to, co dzieje się w całej szkole. To my stoimy za wieloma inicjatywami – dbamy o to, aby w szkole zawsze się coś działo, panowała przyjazna atmosfera. Stanowimy ,,bijące serce” dziewiątki. Nasze podstawowe zadanie polega na reprezentowaniu ogółu uczniów – staramy się dbać o to, aby ich potrzeby były jak najlepiej zaspokajane. Realizacja ciekawych pomysłów, praca zespołowa to także świetna, dająca wiele satysfakcji zabawa.

  • nasze działania mają konkretny wpływ na zmiany jakie zachodzą w szkole.
  • nasze spotkania są otwarte dla wszystkich uczniów
  • tworzymy zgrany zespół, otrzymujemy ogromne wsparcie ze strony Dyrekcji oraz naszych Opiekunów
  • współpracujemy z całym gronem pedagogicznym oraz Radą Rodziców

NASZE DZIAŁANIA

• Cykliczne cotygodniowe spotkania organizacyjne
• Rozmowy na temat zdalnej edukacji
• Wyjazdy integracyjne odbywające się na początku każdego roku szkolnego
• Praca nad Statutem, WO oraz innymi dokumentami
• Organizowanie wydarzeń szkolnych
• Dni tematyczne
• Działania integracyjne
• Sprzedaż bluz szkolnych
• Turnieje e-sportowe
• „Szlachetna Paczka”
• Licytacja WOŚP
• „Akademia Demokracji”
• Organizacja balu “Lata 20-ste”
• Organizacja balu „Dziewiątkowy Bal z Okazji 70-Lecia Szkoły”
• Organizacja „70-Lecia Szkoły”
• Działania promocyjne szkoły
• Konferencja Samorządów Uczniowskich w ECS
• Konferencja „Nasze Sprawy – Nie daj się Pandemii”
• Konferencja „Szkoła zrównoważonego rozwoju: Samorządność sama się nie zrobi”
• Konferencja „Digitalnie i Analogowo”
• Współpraca Samorządów na terenie Polski – OSSU
• Warsztaty dotyczące samorządności o cyberprzemocy dla uczniów innych szkół