Współpraca

Instytucje, z którymi współpracujemy:  

Uniwersytet Gdański 
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 
Uniwersytet Gdański 
Centrum Herdera 
Uniwersytet Gdański  
Instytut Studiów Klasycznych Slawistyki   
Uniwersytet Gdański 
Salon Maturzystów  
Politechnika Gdańska  
Akademia ETI  
Gdański Uniwersytet Medyczny 
Wykłady otwarte dla uczniów szkół średnich  
Gdański Uniwersytet Medyczny 
Młodzieżowe Spotkania z Medycyną  
Uniwersytet SWPS  
Zajęcia i wykłady profilaktyczne  
Uniwersytet SWPS  
Warsztaty poświęcone autoprezentacji  
Uniwersytet SWPS  
Tydzień walki z depresją  
Akademia Sztuk Pięknych 
Wydział Grafiki 
Olivia Business Centre 
Wizyty studyjne w wybranych firmach, prezentacje ścieżek kariery  
Olivia Business Centre 
Warsztaty z psychologiem społecznym  [mechanizmy pracy zespołowej] 
Europejskie Centrum Solidarności 
Szkolenia dla uczniów i nauczycieli organizowane przez Samorząd Uczniowski  
Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter  
Warsztaty, szkolenia, konkursy  
INTEL 
Warsztaty i szkolenia prowadzone przez przedstawicieli firm  
Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej  
Szkolenia na mediatorów dla uczniów oraz nauczycieli  
WOŚP 
Udział w corocznej zbiórce  
POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Chemiczny