Kalendarz roku szkolnego

WYDARZENIEDATA*
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 8.30- klasy I i III F- boisko         9.30 –klasy II, III, IV – boisko1 września 2022
Spotkanie dyrektora i wychowawców z rodzicami uczniów klas I  w sali gimnastycznej. 17.00- kl. I A, B , C, D 18.00 – kl. I E, F, G, H   1 września2022    
Spotkanie dyrektora i wychowawców    z rodzicami uczniów klas IV maturalnych w sali gimnastycznej.    17.00- kl. IV A, B, C, D 18.00 – kl. IV E, F, G8 września 2022      
Spotkanie dyrektora i wychowawców    z rodzicami uczniów klas II w sali gimnastycznej.    17.00- kl. II A, B, C, D 18.00 – kl. II E, F, G12 września 2022
Spotkanie dyrektora i wychowawców z rodzicami uczniów klas III  w sali gimnastycznej.    17.00- kl. III A, B, C 18.00 – kl. III D, E, F13 września 2022
Święto Patrona – Kolbergeriadapaździernik 2022
Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)14 października 2022    
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych31 października 2022
Święto Niepodległości11 listopada 2022
Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów kl. I –IV w klasopracowniach.8 listopada 2022
Informacje o zagrożeniach klasy I- IV8 grudnia 2022
Informacja o proponowanych ocenach22 grudnia 2022
Zimowa przerwa świąteczna23 grudnia – 31 grudnia 2022
Klasyfikacja śródroczna klas I-IV (termin wystawiania ocen)5 stycznia 2023
Święto Trzech Króli6 stycznia 2023
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klasy I- IV10 stycznia 2023
Rada pedagogiczna podsumowująca31 stycznia 2023
Studniówka 
Ferie zimowe16-27 stycznia 2023
Zebrania z rodzicami uczniów kl. I-IV  7 lutego 2023
Dzień Otwartymarzec 2023
Informacje o zagrożeniach klasy IV3 kwietnia 2023
Zebrania z rodzicami uczniów kl. I-IV  4 kwietnia 2023
Wiosenna przerwa świąteczna                                       7-11 kwietnia 2023
Informacja o proponowanych ocenach klas IV14 kwietnia 2023
Klasyfikacja klas IV  (termin wystawiania ocen)21 kwietnia 2023
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas IV25 kwietnia 2023
Egzaminy klasyfikacyjne klas IV26 kwietnia 2023
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna po egzaminach klasyfikacyjnych uczniów klas IV26 kwietnia 2023
Ukończenie szkoły przez klasy IV28 kwietnia 2023
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych2 maja 2023
Matury pisemne (dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I – III)4-5 maja 2023 8-9 maja 2023
Informacje o zagrożeniach klasy  I-III25 maja 2023
Informacja o proponowanych ocenach klas I- III7 czerwca 2023
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych9 czerwca 2023
Klasyfikacja końcoworoczna (termin wystawiania ocen)15 czerwca 2023
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna20 czerwca 2023
Egzaminy klasyfikacyjne21 czerwca 2023
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna po egzaminach klasyfikacyjnych21 czerwca 2023
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych23 czerwca 2023
Ferie letnie24 czerwca 2023 do
31 sierpnia 2023

*terminy wydarzeń mogą ulec zmianie