Konsultacje dla rodziców

Konsultacje rodziców z nauczycielami w roku szkolnym 2020/2021 

[w związku z pandemią COVID-19 konsultacje do odwołania odbywają się w trybie online] 

1-3 września 2020 
Spotkanie dyrekcji i opiekunów z rodzicami uczniów klas I-III 
6 października 2020 
Konsultacje rodziców z nauczycielami [online]  
17 listopada 2020  
Konsultacje rodziców z nauczycielami [online]  
12 stycznia 2021 
Konsultacje rodziców z nauczycielami [online]  
9 marca 2021 
Konsultacje rodziców z nauczycielami  [online lub w klasopracowniach]  
11 maja 2021 
Konsultacje rodziców z nauczycielami [online]  

Uwaga!  

W uzasadnionych przypadkach rodzic może spotkać się z nauczycielem wybranego przedmiotu lub wychowawcą na rozmowę indywidualną poza harmonogramem zebrań. Datę oraz godzinę spotkania należy uprzednio ustalić z nauczycielem lub wychowawcą, kontaktując się z nim mailowo lub telefonicznie.