Nasza filozofia i zespół

Filozofia

Wierzymy, że każdorazowe podjęcie aktywności fizycznej przyczynia się do kształtowania zachowań zdrowotnych oraz pozwala wyrabiać świadomość własnej fizyczności. Doceniamy każdy wysiłek podejmowany przez naszych uczniów, niezależnie od poziomu ich sprawności. Planując pracę, zawsze uwzględniamy oczekiwania i potrzeby naszych uczniów. Zróżnicowana oferta zajęć pozwala nam stymulować rozwój motoryczny na miarę potrzeb i możliwości każdego ucznia. 

Metody wykorzystywane w pracy z uczniami

W codziennej pracy pracy z uczniami wykorzystujemy teorię autodeterminacji stworzoną przez R. Ryana i M. Deciego zgodnie z którą największy wpływ na zaangażowanie w realizację zadania mają trzy podstawowe czynniki: kompetencje, autonomia oraz istotność zadania. Zależy nam na tym, aby uczniowie uczęszczający na zajęcia wychowania fizycznego mieli odpowiednie kompetencje pozwalające im na podejmowanie zróżnicowanych wyzwań w zakresie sprawności fizycznej, czuli, że realizowane przez nich zadania są istotne, a przede wszystkim wiedzieli, że zawsze mogą dokonać samodzielnych wyborów, co pozwala im na branie aktywnego udziału we własnym procesie edukacyjnym.

Kolejną wykorzystywaną przez nas w pracy z uczniami metodą jest I7W, którą charakteryzują działania: inspiruj, wyjaśniaj, wymagaj, wspieraj, wynagradzaj, wyróżniaj oraz hasła: wzrastam i wygrywam.

Model I7W wywodzi się z psychologii w sporcie pozytywnym. Jego kwintesencję oddaje sentencja: ,,athletes first – winning second” (ang. najpierw zawodnicy, potem zwycięstwa). Zadaniem nauczyciela wykorzystującego I7W jest nieustanne inspirowanie uczniów do bycia w sporcie, podejmowania kolejnych wyzwań, w których liczy się nie tylko wynik (wygrywam), ale przede wszystkim szeroko pojęty rozwój (wzrastam).

Nasz zespół

Gabriela Brzóska-Murach dyplomowana nauczycielka wychowania fizycznego i EDB, trenerka żeglarstwa, trenerka przygotowania motorycznego, opiekunka Samorządu Uczniowskiego, tutor, opiekunka szkolnych drużyn siatkówki  
Łukasz Godlewski dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor narciarstwa, instruktor odnowy biologicznej, żeglarz jachtowy, trener gimnastyki sportowej 
Joanna Klonowska dyplomowana nauczycielka wychowania fizycznego, nauczyciel akademicki [metodyka WF AWFiS], doradca metodyczny, instruktor pływania, trener, sędzia piłki siatkowej, żeglarz, trener przygotowania motorycznego, współautorka programów nauczania i podręczników metodycznych dla nauczycieli wychowania fizycznego
Jarosław Jasiel dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego, studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, instruktor piłki nożnej, trener przygotowania motorycznego, medyczny trener personalny, sternik motorowodny, trener w Dzielnicowych Centrach Sportu przy GOKF/GZSiSS
Przemysław Suchcicki nauczyciel wychowania fizycznego, trener gimnastyki sportowej, trener przygotowania motorycznego, kulturystki i fitness, instruktor Cross Training 
Beata Zaremba dyplomowana nauczycielka wychowania fizycznego, tutor, instruktor pływania
Jakub Sztejnwald nauczyciel wychowania fizycznego, trener i były sędzia koszykówki, w przeszłości asystent trenera i kierownik ekstraklasowego zespołu koszykówki Asseco Gdynia, trener młodzieżowych zespołów Gdyńskiej Akademii Koszykówki i akademickiego zespołu koszykówki AWFiS w Gdańsku