Boost yourself!

Boost yourself! – Portugalia

Konferencja „UPOWSZECHNIAMY.UCZYMY SIĘ I OD SIEBIE NAWZAJEM”

Erasmus+ 'Boost Yourself’ – 'Wzmocnij się’

Projekt KA220, 2022-2024, 2021-2-PL01-KA220-SCH-000050352

Projekt KA220  Erasmus+ ‘Boost Yourself’ – ‘Wzmocnij się’ nr 2021-2-PL01-KA220-SCH-000050352 w latach 2022-2024 to międzynarodowy projekt dla kadry nauczycielskiej. Głównym koordynatorem projektu jest IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku w  Polsce – pod kierownictwem Pani Dyrektor Małgorzaty Solowskiej, a jego koordynatorami są Małgorzata Brasseaux oraz Jolanta Świerszczko. W projekcie bierze udział 25 nauczycieli po pięciu z każdego z pięciu krajów Portugali, Islandii, Litwy, Turcji oraz Polski. Każdy kraj przeprowadza szkolenia i warsztaty o temtyce: Portugalia – Art Therapy, Islandia – Gudied Imagery, Litwa – Canistherapy, Turcja – Mindfulness, Polska – Transcendental Meditation.

W dniach 3-7.10.2022 odbyła się pierwsza mobilność na Portugalskich Azorach. Nauczyciele brali udział w aktywnościach Art Therapy zorganizowanych przez nauczycieli pracujących w szkole Escola Basica Integrada da Praia da Vitoria. Działania oraz aktywności pod kierownictwem nauczycieli: Sandra Leite oraz Antonio Borba, odbywały się w szkole oraz w terenie. Nauczyciele mieli możliwość obserwacji pracy szkoły i uczniów podczas czynnej pracy. Na auli odbyły się również występy artystyczne uczniów szkoły dla uczestników programu. W sali komputerowo-konferencyjnej odbyła się prelekcja teamu z Turcji – koordynator Dilek Keçelioğlu, İlhan Özdemir oraz İsmail Besler podczas, której omówiono poszczególnie działania na platformie Minecraft Education oraz zorganizowano konkurs z wiedzy na ten temat, w którym na pierwszym i trzecim miejscu znaleźli się nauczyciele z Polski Małgorzata Brasseaux oraz Maria Wojtowicz. Podczas pracy w terenie nauczyciele mieli możliwości wykazania się kreatywnością i tworzeniem obrazów na kamieniach, szkiców na canvach, czy uczestniczenia w integrujących grach portugalskich tj.: Aggravation Wahoo Board Game czy Golf. Zygmunt Pilarek wykonywał wspaniałe zdjęcia podczas każdej aktywności całej mobilności. Maria Wojtowicz zaprezentowała miasto Gdańsk podczas swojej prezentacji, równocześnie z czterema innymi krajami. Podczas mobilności analizowano stopień wypalenia zawodowego za pomocą formularzy Doc, a właśnie głównym zadaniem i celem projektu jest nauka czerpania inspiracji oraz podniesienie motywacji do pracy w zawodzie nauczyciela 25 uczestników projektu. Ponadto podczas wielu aktywności kulturowych nauczyciele podnosili swoje kompetencje językowe.

Poniżej kilka zdjęć z odbytej mobilności: Portugalia Azory, Praia da Vitoria.