WyGRAna jest nasza!

Projekt „WYGRAna jest nasza!” ma za zadanie rozwinąć u nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdańsku umiejętności umożliwiające im prowadzenie ciekawszych lekcji. Dzięki uczestnictwu w wielu specjalistycznych kursach nauczyciele nauczą się nowych gier używanych i pomocnych w nauczaniu. Obserwując lekcje i pracę szkoły w szkołach we Włoszech oraz na Litwie w ramach mobilności typu job shadowing nauczyciele zdobędą głębszą wiedzę o systemach szkolnictwa w innych krajach Europy.

Projekt trwa od 01.04.2022 do 31.08.2023.