Zakres działań

W IX Liceum Ogólnokształcącym dyżur pełni dwóch specjalistów, do których zarówno młodzież, jak i rodzice mogą zwracać się po pomoc psychologiczną. Pracujemy głównie w ramach Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, oferując konsultacje indywidualne lub warsztaty grupowe. Naszym celem jest pozwolić młodzieży samodzielnie odkrywać ich potencjał i gotowość do zmiany. Towarzyszymy w procesie samorozwoju i wspieramy w pokonywaniu trudności. Czekamy na Was!  

Uczniu, zgłoś się do psychologa, gdy:  

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
 • nie wiesz, jak uczyć się efektywnie, nie potrafisz skoncentrować się na lekcji 
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, rodzicem, rówieśnikiem
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
 • masz ciekawe pomysły, którymi chciałbyś się podzielić

Rodzicu, zgłoś się do psychologa, gdy:  

 • twoje dziecko ma problemy w nauce, doświadcza niepowodzeń szkolnych, nie potrafi skoncentrować się na lekcji, nie radzi sobie z problemami szkolnymi, rodzinnymi
 • niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka 
 • chcesz porozmawiać o swoim dziecku i Twoich z nim relacjach
 • masz pytania dotyczące funkcjonowania Twojego dziecka w szkole i jego relacji z rówieśnikami
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania Twojego dziecka, pomocy w doborze działań o charakterze wychowawczym i opiekuńczym
 • nie wiesz, do jakiego specjalisty zgłosić się ze swoim problemem wychowawczym
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • niepokoi Cię fakt, że Twoje dziecko może mieć kontakt z substancjami uzależniającymi

Pomoc psychologiczna w Gdańsku:

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W GDAŃSKUZobacztel. 58 511 01 21
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIEZobacztel. 58 342 31 50
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻYZobacztel. 58 342 33 21
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "MŁODZIEŻOWY SZOPEN"Zobacztel. 58 344 96 00
GDAŃSKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻYZobacztel. 58 347 89 30

Nasza macierzysta poradnia:  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Gdańsku, ul. Obywatelska 1, 80-259 Gdańsk