Dyrekcja i nauczyciele

Dyrekcja

MAŁGORZATA SOLOWSKADYREKTOR SZKOŁY, NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGOdyrektor@zso1.edu.gdansk.pl
JOANNA ALBECKAWICEDYREKTOR SZKOŁY, NAUCZYCIEL HISTORIIj.albecka@zso1.edu.gdansk.pl
DOROTA KOSEK WICEDYREKTOR SZKOŁY, NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO d.kosek@zso1.edu.gdansk.pl

Nauczyciele

BIBLIOTEKA
DANUTA KOLANOWSKA d.kolanowska@zso1.edu.gdansk.pl
ANNA SZYDEŁ-EICHENLAUB a.szydel-eichenlaub@zso1.edu.gdansk.pl
RELIGIA
SYLWIA KARPIŃSKA s.karpinska@zso1.edu.gdansk.pl
JĘZYK ANGIELSKI
MAŁGORZATA BRASSEAUX m.brasseaux@zso1.edu.gdansk.pl
IZABELA CZAPSKA i.czapska@zso1.edu.gdansk.pl
KAMILA DĄBROWSKA k.dabrowska@zso1.edu.gdansk.pl
ANNA DYL a.dyl@zso1.edu.gdansk.pl
MAŁGORZATA FRELKE BRAATZm.frelkebraatz@zso1.edu.gdansk.pl
DANUTA LITWIN-KRUSZCZYŃSKAd.litwin-kruszczynska@zso1.edu.gdansk.pl
MAŁGORZATA SOLOWSKAm.solowska@zso1.edu.gdansk.pl
JOLANTA ŚWIERSZCZKO j.swierszczko@zso1.edu.gdansk.pl
BEATA TUBIS b.tubis@zso1.edu.gdansk.pl
JĘZYK POLSKI
ELŻBIETA BAZAN (URLOP)e.bazan@zso1.edu.gdansk.pl
DOMINIKA ŻARSKAd.zarska@zso1.edu.gdansk.pl
ELŻBIETA IGNASIAK e.ignasiak@zso1.edu.gdansk.pl
BEATA PILACKA b.pilacka@zso1.edu.gdansk.pl

DOROTA KOSEKd.kosek@zso1.edu.gdansk.pl
ANNA MURDZEK a.murdzek@zso1.edu.gdansk.pl
KATARZYNA TOMASZEK k.tomaszek@zso1.edu.gdansk.pl
JĘZYK HISZPAŃSKI
IWONA DITTMER (URLOP)i.dittmer@zso1.edu.gdansk.pl
MAGDALENA ŁYSZCZARZm.lyszczarz@zso1.edu.gdansk.pl
NATALIA RAPIEJ n.rapiej@zso1.edu.gdansk.pl
JĘZYK NIEMIECKI
LIDIA DEREBECKA l.derebecka@zso1.edu.gdansk.pl
JOLANTA JANUSZCZYK j.januszczyk@sp35.edu.gdansk.pl
MAŁGORZATA RADZISZEWSKA m.radziszewska@zso1.edu.gdansk.pl
JĘZYK ROSYJSKI
IWONA DITTMERi.dittmer@zso1.edu.gdansk.pl
KATARZYNA SŁOMIŃSKA k.slominska@zso1.edu.gdansk.pl
HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I HIS
JOANNA ALBECKAj.albecka@zso1.edu.gdansk.pl
BEATA KUBICKA b.kubicka@zso1.edu.gdansk.pl
IWONA OGÓREK (URLOP)i.ogorek@zso1.edu.gdansk.pl
MACIEJ RACZYŃSKI m.raczynski@zso1.edu.gdansk.pl
MATEMATYKA
ELŻBIETA BARTOSIEWICZ e.bartosiewicz@zso1.edu.gdansk.pl
EWA CHOREK (URLOP)e.chorek@zso1.edu.gdansk.pl
LIDIA DEREBECKA l.derebecka@zso1.edu.gdansk.pl
KRZYSZTOF PASZKO k.paszko@zso1.edu.gdansk.pl
EWA SELEDYN e.seledyn@zso1.edu.gdansk.pl
INFORMATYKA
MAREK KWIATKOWSKI m.kwiatkowski@zso1.edu.gdansk.pl
TOMASZ KRACZAJ t.kraczaj@zso1.edu.gdansk.pl
ZYGMUNT PILAREKz.pilarek@sp35.edu.gdansk.pl
MACIEJ RACZYŃSKI m.raczynski@zso1.edu.gdansk.pl
BIOLOGIA I PRZYRODA
WERONIKA PIECHOTA w.piechota@zso1.edu.gdansk.pl
CHEMIA
MAŁGORZATA BENSEMANNm.bensemann@zso1.edu.gdansk.pl
MAŁGORZATA CZAJKOWSKA m.czajkowska@zso1.edu.gdansk.pl
FIZYKA
IWONA KOSi.kos@zso1.edu.gdansk.pl
BARBARA KWAŚNIEWSKA b.kwasniewska@zso1.edu.gdansk.pl
GRZEGORZ SZYMCZEWSKI g.szymczewski@lo21.edu.gdansk.pl
GEOGRAFIA
GRAŻYNA MEJER g.mejer@zso1.edu.gdansk.pl
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
GABRIELA BRZÓSKA-MURACHg.brzoska-murach@zso1.edu.gdansk.pl
KRZYSZTOF TOMCZAK k.tomczak@zso1.edu.gdansk.pl
EDUKACJA PRAWNA
WIKTOR WITKOWSKI w.witkowski@zso1.edu.gdansk.pl
WYCHOWANIE FIZYCZNE
GABRIELA BRZÓSKA-MURACHg.brzoska-murach@zso1.edu.gdansk.pl
ŁUKASZ GODLEWSKI l.godlewski@zso1.edu.gdansk.pl
JAROSŁAW JASIELj.jasiel@zso1.edu.gdansk.pl
JOANNA KLONOWSKA j.klonowska@zso1.edu.gdansk.pl
PRZEMYSŁAW SUCHCICKIp.suchcicki@zso1.edu.gdansk.pl
JAKUB SZTEJNWALD j.sztejnwald@zso1.edu.gdansk.pl
BEATA ZAREMBA b.zaremba@zso1.edu.gdansk.pl