Obiady

IX Liceum Ogólnokształcące ma swoją własną kuchnię i stołówkę. Co miesiąc stołuje się w „Dziewiątce” około 360 uczniów, którzy chwalą sobie przygotowywane w szkole obiady. Do dyspozycji uczniów jest też na terenie IX Liceum sklepik szkolny i dwa automaty z kawą i herbatą. Obiady gotowane w szkolnej kuchni można jeść codziennie.

Płatności za obiady dokonuje się do 10 dnia miesiąca. Opłaty za obiady uiszczać należy przelewem na indywidualne konta. Dowód przelewu uczeń powinien dostarczyć do pani intendentki (pokój nr 1 w budynku A) lub też rodzic może przesłać go na adres: k.swierkowska@zso1.edu.gdansk.pl