Obiady

IX Liceum Ogólnokształcące ma swoją własną kuchnię i stołówkę, w której co miesiąc stołuje się około 200 uczniów. W szkole działa ponadto sklepik oraz dwa automaty z kawą i herbatą. Obiady gotowane w szkolnej kuchni można jeść codziennie lub też zdecydować się na nie tylko w konkretne, wskazane dni tygodnia. W takiej sytuacji należy w tytule przelewu podać wybrane dni. Można kupić również obiad jednorazowo. Taką potrzebę wystarczy zgłosić na 3 dni wcześniej do pani intendentki Anny Krzyżak [a.krzyzak@zso1.edu.gdansk.pl].  

Płatności za obiady dokonuje się od 25-go dnia miesiąca poprzedzającego do 10 dnia miesiąca, w którym uczeń je obiady (przykład: za obiady w maju płacimy od 25.04 do 10.05) Opłaty za obiady uiszczać należy przelewem na nr konta: 66 1240 1268 1111 0010 6453 6117.  Dowód przelewu uczeń powinien dostarczyć do pani intendentki (pokój nr 1 w budynku A) lub też rodzic może przesłać go na adres: a.krzyzak@zso1.edu.gdansk.pl