Historia szkoły

Historia IX Liceum Ogólnokształcącego sięga roku 1951, kiedy 1 września pod tą nazwą rozpoczęła tu swoją działalność szkoła ćwiczeń dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej mieszczącej się przy ul. Sobieskiego we Wrzeszczu. Trzy lata później, pierwszą maturę zdawało w niej 24 abiturientów.

Szkoła na początku swojego istnienia przeszła kilka przeprowadzek. Pierwszą w 1955 roku, kiedy jako „jedenastolatkę” przeniesiono ją do nowo wybudowanego budynku przy ul. Nowotki 6. Siedem lat później nastąpiła kolejna przeprowadzka, tym razem do nowoczesnego i przeznaczonego już na potrzeby liceum gmachu przy ul. Bażyńskiego. Dopiero trzecia przeprowadzka usytuowała liceum w jego obecnej, czyli czwartej już, siedzibie, w dwupiętrowym budynku przy ulicy Wilka-Krzyżanowskiego 8 w Gdańsku Wrzeszczu.

Z okazji 25-lecia, w 1976 roku nadano szkole sztandar ufundowany przez zakłady opiekuńcze i rodziców. W 1984 za wkład pracy w wychowanie dla pokoju ,,dziewiątka” otrzymała Medal UNESCO. W tym samym roku w szkole powstała Gdańska Federacja Młodzieży Walczącej oraz wydawane było opozycyjne pismo ,,Monit”. W latach 2002-2019 szkoła była trzyletnim liceum ogólnokształcącym, od 1 września 2019, zgodnie z reformą systemu edukacji szkoła weszła w czteroletni tryb kształcenia.

21 stycznia 2015 roku patronem szkoły stał się jeden z jej znamienitych absolwentów – aktor Krzysztof Kolberger.

Dyrekcja oraz nauczyciele dbają o dynamiczny rozwój ,,dziewiątki”, chętnie korzystając z najnowszych osiągnięć edukacyjnych. Szkoła współpracuje z wieloma placówkami edukacyjnymi w Europie, społeczność szkolna regularnie uczestniczy w projektach Erasmus, organizuje wymiany zagraniczne oraz wyjazdy edukacyjne.

Wybrani absolwenci

  • Jolanta Kwaśniewska – prawniczka, działaczka społeczna, w latach 1995-2005 Pierwsza Dama RP
  • Krzysztof Kolberger – aktor, reżyser teatralny
  • Adam Bielan – polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji
  • Marek Abramowicz – naukowiec, astrofizyk
  • Ewa Kowalska – twórczyni portalu iBedeker, działaczka społeczna, przewodniczka
  • Barbara Tuge-Erecińska – działaczka społeczna, dyplomatka  
  • Jacek Rybicki – polityk, nauczyciel, działacz związkowy