Dni wolne od zajęć dydaktycznych w związku z Egzaminem maturalnym:

4.05.2023

5.05.2023

8.05.2023

9.05.2023

12.05.2023