Tutoring i mediacje

Tutoring

Uczniowie IX Liceum mogą w dowolnym momencie skorzystać z pomocy wykwalifikowanych tutorów. Tutoring jest metodą wspierania uczniów opartą na indywidualnej relacji mistrz-uczeń, stworzoną na bazie doświadczeń uniwersytetów w Oksfordzie i Cambridge. Polega na wspieraniu samodzielnej pracy uczniów, weryfikowaniu jej efektów i wyznaczaniu nowych celów. Wyróżnia się: tutoring naukowy [edukacyjny] polegający na wzajemnym podnoszeniu jakości oraz świadomości wiedzy ucznia i nauczyciela oraz tutoring rozwojowy zmierzający do osiągnięcia przez ucznia autonomii oraz niezależności. Podstawowym celem tutoringu jest wzajemny rozwój obu stron procesu edukacyjnego [uczeń i nauczyciel] zmierzający do samodoskonalenia, samokształcenia oraz samorealizacji.  

Tutorzy w IX LO: Małgorzata Solowska, Gabriela Brzóska-Murach, Małgorzata Bensemann, Maria Rokita-Tarka, Anna Juścińska, Beata Zaremba, Beata Tubis, Danuta Litwin-Kruszczyńska, Joanna Klonowska, Monika Michalska, Maciej Raczyński, Jarosław Jasiel

Mediacje

Wielu nauczycieli IX Liceum Ogólnokształcącego to wykwalifikowani mediatorzy, z których pomocy mogą korzystać uczniowie. Mediacja to proces rozwiązywania sporu lub konfliktu, którego podstawowym celem jest osiągnięcie porozumienia oraz poprawa relacji stron dzięki pomocy bezstronnego mediatora, który pomaga rozważyć wszystkie możliwe opcje oraz szukać takiego rozwiązania sporu, które będzie satysfakcjonowało wszystkie zaangażowane w daną sprawę osoby. Mediacje rówieśnicze pozwalają rozwiązać konflikty w szkole.  

Mediatorzy w IX LO: Danuta Kolanowska, Joanna Klonowska, Lidia Derebecka, Anna Juścińska, Anna Domagalska