Rada Rodziców

O nas  

Podstawowym celem naszego istnienia i funkcjonowania jest wsparcie działań szkoły, uczniów i nauczycieli w realizacji funkcji wychowawczej i edukacyjnej. Nie bez znaczenia jest nasza pomoc finansowa umożliwiająca nauczycielom i uczniom realizację ich pomysłów ukierunkowanych na budowę zaangażowania w działania edukacyjno-wychowawcze, a także zapewnienie uczniom szerokiego dostępu do lektur i materiałów pomocniczych. W ramach naszego budżetu wspieramy również uczniów w trudnej sytuacji materialnej, zapewniając wypożyczenie podręczników, dofinansowanie udziału w wyjazdach na konkursy i wycieczkach oraz innych działaniach klasy. Celem tej pomocy jest zapewnienie równych szans wszystkim uczniom. Efektywność funkcjonowania Rady Rodziców zależy w dużej mierze od naszej (rodziców) aktywności. Dlatego zapraszamy Państwa do współpracy. Jeśli mają Państwo pomysł, chęć zorganizowania wydarzenia dla dzieci, włączenia się w działania na rzecz szkoły, prosimy o kontakt e-mail: radarodzicow@9liceum.pl

Informacje  

Rada Rodziców przy ZSO nr 1 w Gdańskuul. Wilka-Krzyżanowskiego 8,
e-mail: radarodzicow@9liceum.pl
Numer konta do wpłat na Radę Rodziców 09 1540 1098 2329 0006 9956 0001
Wniosek o dofinansowanie z budżetu Rady Rodziców:https://forms.gle/guHx3RER31XTKJth7