Rada Rodziców

O nas  

Podstawowym celem naszego istnienia i funkcjonowania jest wsparcie działań szkoły, uczniów i nauczycieli w realizacji funkcji wychowawczej i edukacyjnej. Nie bez znaczenia jest nasza pomoc finansowa umożliwiająca nauczycielom i uczniom realizację ich pomysłów ukierunkowanych na budowę zaangażowania w działania edukacyjno-wychowawcze, a także zapewnienie uczniom szerokiego dostępu do lektur i materiałów pomocniczych. W ramach naszego budżetu wspieramy również uczniów w trudnej sytuacji materialnej, zapewniając wypożyczenie podręczników, dofinansowanie udziału w wyjazdach na konkursy i wycieczkach oraz innych działaniach klasy. Celem tej pomocy jest zapewnienie równych szans wszystkim uczniom. Efektywność funkcjonowania Rady Rodziców zależy w dużej mierze od naszej (rodziców) aktywności. Dlatego zapraszamy Państwa do współpracy. Jeśli mają Państwo pomysł, chęć zorganizowania wydarzenia dla dzieci, włączenia się w działania na rzecz szkoły, prosimy o kontakt e-mail: radarodzicow@9liceum.pl

Informacje  

Rada Rodziców przy ZSO nr 1 w Gdańskuul. Wilka-Krzyżanowskiego 8, NIP 584 274 43 30, e-mail: radarodzicow@9liceum.pl
Numer konta do wpłat na Radę Rodziców 09 1540 1098 2329 0006 9956 0001
Numer konta do wpłat na studniówkę  09 1540 1098 2329 0006 9956 0001
Numer konta do wpłat na Samorząd Uczniowski09 1540 1098 2329 0006 9956 0001