Rada Rodziców

O nas  

Podstawowym celem naszego istnienia i funkcjonowania jest wsparcie działań szkoły, uczniów i nauczycieli w realizacji funkcji wychowawczej i edukacyjnej. Nie bez znaczenia jest nasza pomoc finansowa umożliwiająca nauczycielom i uczniom realizację ich pomysłów ukierunkowanych na budowę zaangażowania w działania edukacyjno-wychowawcze, a także zapewnienie uczniom szerokiego dostępu do lektur i materiałów pomocniczych. W ramach naszego budżetu wspieramy również uczniów w trudnej sytuacji materialnej, zapewniając wypożyczenie podręczników, dofinansowanie udziału w wyjazdach na konkursy i wycieczkach oraz innych działaniach klasy. Celem tej pomocy jest zapewnienie równych szans wszystkim uczniom. Efektywność funkcjonowania Rady Rodziców zależy w dużej mierze od naszej (rodziców) aktywności. Dlatego zapraszamy Państwa do współpracy. Jeśli mają Państwo pomysł, chęć zorganizowania wydarzenia dla dzieci, włączenia się w działania na rzecz szkoły, prosimy o kontakt e-mail: radarodzicow@9liceum.pl

Informacje  

Rada Rodziców przy ZSO nr 1 w Gdańskuul. Wilka-Krzyżanowskiego 8, NIP 584 274 43 30, e-mail: radarodzicow@9liceum.pl
Numer konta do wpłat na Radę Rodziców 34 1090 1098 0000 0001 3114 4515 
2021-2022, kwota: 225 zł tytuł: „szkoła, klasa, nazwisko i imię ucznia, darowizna na rzecz rady rodziców” 
Numer konta do wpłat na studniówkę  08 1090 1098 0000 0001 3340 7023 
tytuł: „szkoła, klasa, nazwisko i imię ucznia,  studniówka” 
Numer konta do wpłat na Samorząd Uczniowski13 1090 1098 0000 0001 4030 9162 
tytuł: „szkoła, klasa, nazwisko i imię ucznia, za co płacimy – np. bluza szkolna”