Misja

Misja IX Liceum Ogólnokształcącego zasadza się na wychowaniu samodzielnie myślących, kreatywnych oraz wrażliwych na potrzeby innych młodych ludzi. W swoich działaniach skupiamy się na wypracowaniu narzędzi pozwalających uczniom na efektywne funkcjonowanie w środowisku naukowo – społecznym, podejmowanie wszelkich wyzwań oraz samodoskonalenie. Staramy się również wychować naszych absolwentów na osoby kierujące się w życiu empatią, szanujące drugiego człowieka. Uczymy ich odpowiedzialności, uczciwości, tolerancji, wrażliwości, kształtujemy postawy obywatelskie, patriotyczne oraz prorodzinne. Wspieramy naszych uczniów w rozwoju pasji, kompetencji kluczowych, pomagamy odnosić sukcesy, ale także radzić sobie z porażkami, które stanowią istotny składnik ludzkiego życia. Dziewiątka to szkoła pielęgnująca tradycje, ale także otwarta na wszelkie zmiany dokonujące się we współczesnym świecie.

Nasi absolwenci:

 • szanują tradycję i potrafią czerpać z niej to, co najcenniejsze,
 • są twórczy i kreatywni – w rozwiązywaniu problemów wykorzystują swój potencjał i myślenie kreatywne,
 • stale rozwijają swoje pasje i talenty, umacniając w sobie przekonanie, że można je doskonalić przez całe życie,
 • świadomie oraz krytycznie korzystają z dostępnych źródeł wiedzy, odpowiednio weryfikując uzyskane informacje,
 • selekcjonują oraz zarządzają informacjami,
 • są otwarci na nowoczesne technologie, wykorzystują zdobyte kompetencje w życiu codziennym oraz w pracy,
 • są otwarci na innych ludzi, szanują ich poglądy, tradycje oraz obyczaje,
 • dostrzegają potrzebę nieustannego rozwoju, kompetencje, doświadczenie oraz wiedzę czerpie z formalnych i nieformalnych źródeł edukacji,
 • swobodnie komunikują się w języku obcym,
 • efektywnie współdziałają w grupie.

Nasi nauczyciele:

 • w codziennej pracy kierują się zasadami etyki, dobrem oraz potrzebami swoich uczniów,
 • są odpowiedzialni, konsekwentni, wymagający, wspierający i inspirujący,
 • są otwarci na zmiany,
 • dbają o rozwój osobisty oraz zawodowy, wolny czas często poświęcając swoim rozlicznym pasjom.