Mediacje rówieśnicze

Jesteśmy szkolnymi mediatorami – osobami pomagającymi w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy uczniami. Dzięki naszej pomocy obie strony mogą dojść do porozumienia. Kierujemy się pięcioma zasadami:

  • dobrowolnością,
  • bezstronnością,
  • poufnością,
  • neutralnością,
  • akceptowalnością

Prosimy zapytać o mediacje rówieśnicze w bibliotece, jeśli chcecie wziąć w nich udział albo dowiedzieć się więcej.