Tydzień nauk przyrodniczych

Wpływ człowieka na hydrosferę i atmosferę

Wpływ działalności człowieka na atmosferę