Klasa 1B

DYPLOMATYCZNO-PRAWNICZY Z MEDIAMI  

Rozszerzenia

Kierunki rozwoju

 • kształtowanie kompetencji w zakresie kultury żywego słowa
 • nowoczesne media
 • poszerzanie wiedzy o filmie i teatrze
 • współpraca z UG

Innowacje edukacyjne

 • zajęcia z edukacji prawnej (1 godzina)
 • język angielski (Social Issues)
 • Klub Kulturalny (wyjścia, wyjazdy edukacyjne oraz warsztaty)

Dla kogo?  

Program profilu dyplomatyczno-prawniczego z mediami skierowany jest przede wszystkim do absolwentów szkół podstawowych, którzy: 

 • są zainteresowani podjęciem studiów na kierunkach: prawo, administracja, filologia, kulturoznawstwo, etnografia, filmoznawstwo, politologia, socjologia, pedagogika, dyplomacja, dziennikarstwo, 
 • interesują się kulturą i sztuką, kwestiami społecznymi, polityką. 

Klasy o profilu dyplomatyczno-prawniczym z mediami objęte są patronatem Ambasady Republiki Bułgarii. 

Języki obce 

 • angielski (4 grupy zaawansowania) 
 • drugi język do wyboru: niemiecki (kontynuacja), hiszpański, rosyjski (początkujący)