Akademia ETI

IX LO jest jednym z czterech gdańskich liceów (pełna lista szkół na: http://eti.pg.edu.pl/szkoly) które uczestniczą w Akademii ETI– czyli stałych zajęciach prowadzonych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki...

TEATR OGÓRKOWY

Uczniowie IX LO mają możliwość rozwijania swoich pasji. Jedną z nich jest teatr. „Dziewiątka” ma w tej dziedzinie chlubną historię. Patron szkoły, Krzysztof Kolberger, był jej absolwentem i to właśnie w tym liceum pokochał teatr, występując w „Syfonie”, szkolnym...

Akademia ETI

IX LO jest jednym z czterech gdańskich liceów (pełna lista szkół na: http://eti.pg.edu.pl/szkoly) które uczestniczą w Akademii ETI– czyli stałych zajęciach prowadzonych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki...

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZWALNIANIA UCZNIA Z REALIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w ZSO nr 1 w Gdańsku

Na podstawie:  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  § 5.  1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania...

SUKCESY SPORTOWE

ROK Uczeń/drużyna miejsce/sukces Nazwa konkursu Opiekun 2020 Piłka ręczna reprezentacja dziewcząt  Wicemistrzostwo wojewódzkie Gdańska Licealiada (piłka ręczna dziewcząt) Joanna Klonowska 2020 Reprezentacja  w koszykówce dziewcząt   III...

Opiekunki wolontariatu:

mgr Sylwia Karpińska oraz mgr Aleksandra Lica

Uczniowie IX LO bardzo chętnie włączają się w stałe i sezonowe akcje wolontariackie, rozumiejąc, że pomaganie innym stanowi jedną z podstaw społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego liceum współpracuje na stałe z kilkoma podmiotami, oferując im przez cały rok pomoc swoich uczniów.

Z CARITAS Polska działamy na rzecz jadłodajni w Sopocie, regularnie pomagając w zbiórkach żywności, przez obecność uczniów w sieciach handlowych i zachęcania do dzielenia się żywnością klientów sklepów spożywczych (9-10 grudnia zbiórka w „Piotrze i Pawle”), ale także przez zbieranie żywności samodzielnie w swoich rodzinach.

Co roku bierzemy udział w Finale Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W 25 Finale z naszej szkoły pracowało 23 wolontariuszy.

Pomagamy,  w ramach stałej współpracy, dwóm hospicjom w Gdańsku Pomorskiego Hospicjum oraz Hospicjum Ks. E. Dutkiewicza. Dla pierwszego zbierając paczki w okresie świątecznym, dla drugiego kwestując na cmentarzach.

Szkoła bierze też chętnie udział w akcji  „Szlachetna paczka”. W 2015 roku rodziny znajdujące się na listach „Szlachetnej paczki” otrzymały dary o łącznej wartość aż 8 tysięcy złotych.

Przez cały rok szkolny 2016/2017 trwa w IX Liceum zbiórka nakrętek dla Domu Dziecka im. Korczaka w Gdańsku. To dom dziecka z którym współpracujemy również na stałe, co roku odpowiadając na aktualne potrzeby jego podopiecznych.

Stała współpraca pomiędzy kilkoma wymienionymi wyżej podmiotami, a szkołą pomaga nam w sprawnej organizacji całorocznych zajęć wolontariackich – mówi Aleksandra Lica, opiekun Wolontariatu w IX LO – Dodatkowo, w wielu przypadkach sami uczniowie, przychodzą do mnie z chęcią wzięcia udziału w jakiejś konkretnej akcji, jak teraz, kiedy  skończyliśmy zbierać książki i filmy dla poparzonej,12-letniej Zuzi, czy w październiku, kiedy pracowaliśmy przy organizacji maratonu Amber EXPO. To pokazuje, że udało nam się już uwrażliwić młodzież na potrzeby innych na tyle, że sami je dostrzegają i planują metodycznie konkretną już pomoc.

Wolontariat  2019/2020​

"Dawanie z troski o innych jest uniwersalnym kluczem do sukcesu, we wszystkich aspektach ludzkiego życia."​  Liderzy wolontariatu: ​ ​ Marta Renachowska​ ​ Agata Kopacz​ ​ Antonina Puchowska​  OPIEKUN: Sylwia Karpińska  Jako wolontariusze, którzy kochają pomagać,...

czytaj dalej

Sadzimy drzewa

Sadzimy drzewa! Wolontariusze z naszej szkoły razem z panią Sylwią Karpińską aktywnie spędzają czas. Świetny pomysł na...

czytaj dalej

Otwieramy punkt SPINKA

Już niebawem otwieramy nasz punkt informacyjny Spinka! Za nami drugie szkolenie dot. prowadzenia warsztatów rówieśniczych      dla Szkolnych Punktów Informacji i Kariery                                                 w ramach projektu RPO...

czytaj dalej
Zmień wielkość