Uniwersytet SWPS

IX Liceum współpracuje również na stałe z Uniwersytetem SWPS w Sopocie.  Co miesiąc uczniowie „Dziewiątki” biorą udział w wykładach kadry akademickiej i korzystają z warsztatów profilaktycznych prowadzonych przez SWPS w gdańskich szkołach ponadgimnazjalnych. W IX LO uczęszcza na nie ponad 80 uczniów.

Zarówno warsztaty jak i wykłady prowadzone są bezpośrednio w szkole, jednym z wykładowców jest dr Michał Parzuchowski. Uczniowie mieli już okazję być słuchaczami wykładów poruszających takie zagadnienia jak: „ Profilaktyka zaburzeń odżywiania i postrzegania własnego ciała w okresie dojrzewania”, „ Profilaktyka ryzykowanych zachowań seksualnych w okresie dorastania”, ”Profilaktyka rozwoju psychoseksualnego w okresie dorastania – tożsamość płciowa i orientacja psychoseksualna.”

Jak widać tematy wykładów są dopasowane do tego, czym młodzież się interesuje na obecnym etapie swojego rozwoju psychofizycznego – mówi Anna Juścińska, koordynator współpracy IX LO z SWPS. –  Nie ma lepszej drogi do wyłożenia tych zagadnień, niż wykład specjalisty połączony z możliwością uczestniczenia w otwartej dyskusji po nim. Zajęcia na SWPS taką okazję naszym uczniom dają. Stąd wielkie zainteresowanie, jakim się cieszą.

Oprócz tematów wymienionych powyżej, wykładowcy SWPS przekazują uczniom IX LO też wiedzę związaną z autoprezentacją, automotywacją i innymi zagadnieniami, które wyposażą młodzież w narzędzia przydatne przy realizacji celów szkolnych i w przyszłości zawodowych. Temu samemu ma służyć, planowana do rozpoczęcia w roku szkolnego 2017/2018, współpraca z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku.