Terminy rekrutacji

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, na terenie województwa pomorskiego – TUTAJ

Kandydatów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Pomorza obejmuje rekrutacja elektroniczna pod adresem nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat. Kandydat wprowadza dane do systemu, w tym oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz określa preferencje wyboru szkół ( można wybrać trzy szkoły), zapoznając się z ofertą przedstawioną w systemie. To pierwszy krok do zapisania się do nowej szkoły po gimnazjum. 

Po przejściu rekrutacji elektronicznej, należy:

  • wydrukować wniosek z systemu i złożyć go w szkole pierwszego wyboru wraz z:

– ankietą kandydata IX LO

– zaświadczeniem o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów kuratoryjnych

  • złożyć kopię świadectwa i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • złożyć oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dwa zdjęcia

Kandydat zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego, jeżeli nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających przyjęcie.

O przyjęciu kandydata do wybranej klasy pierwszej decyduje pozycja na liście, ustalona według kryteriów punktowych uzyskanych ze świadectwa ukończenia gimnazjum i wyników egzaminu gimnazjalnego oraz oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie któregokolwiek z obowiązujących dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

 

Zmień wielkość