Terminy rekrutacji

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, na terenie województwa pomorskiego – TUTAJ

Kandydatów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Pomorza obejmuje rekrutacja elektroniczna pod adresem nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat. Kandydat wprowadza dane do systemu, w tym oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ egzaminy ósmoklasisty oraz określa preferencje wyboru szkół ( można wybrać pięć szkół), zapoznając się z ofertą przedstawioną w systemie. To pierwszy krok do zapisania się do nowej szkoły po gimnazjum. 

 

 

Zmień wielkość