Stołówka

 

IX Liceum Ogólnokształcące ma swoją własną kuchnię i stołówkę. Co miesiąc stołuje się w „Dziewiątce” około  200 uczniów, którzy chwalą sobie przygotowywane w szkole obiady. Do dyspozycji uczniów jest też na terenie IX Liceum sklepik szkolny i dwa automaty z kawą i herbatą.

Obiady gotowane w szkolnej kuchni można jeść codziennie lub też zdecydować się na nie tylko w konkretne, wskazane dni tygodnia. W takiej sytuacji należy w tytule przelewu podać wybrane dni. Można w IX LO kupić również obiad jednorazowy. Taką potrzebę wystarczy zgłosić na 3 dni wcześniej do pani intendentki  (p. Anna Krzyżak obiadygim1@wp.pl)

Płatności za obiady dokonuje się od 25-go dnia miesiąca poprzedzającego do 10 dnia miesiąca, w którym Uczeń je obiady (przykład: za obiady w maju płacimy od 25.04 do 10.05)

Opłaty za obiady uiszczać należy przelewem na nr konta

66 1240 1268 1111 0010 6453 6117

W tytule przelewu wpisujemy:  imię i  nazwisko ucznia, klasa, za jaki miesiąc opłata.

Dowód przelewu uczeń powinien dostarczyć do pani intendentki (pokój nr 6 w Gimnazjum) lub też rodzic może przesłać go na adres obiadygim1@wp.pl.

Całkowitą rezygnację z obiadów należy zgłosić pisemnie na formularzu u intendenta, co najmniej trzy dni wcześniej.
Bardzo prosimy uczniów o zapoznanie się z regulaminem stołówki szkolnej oraz o stosowanie się do niego.
Aktualne MENU i opłaty za bieżący miesiąc – TUTAJ

 

 

Zmień wielkość