Stołówka

IX Liceum Ogólnokształcące ma swoją własną kuchnię i stołówkę. Co miesiąc stołuje się w „Dziewiątce” blisko 100 uczniów, którzy chwalą sobie przygotowywane w szkole obiady. Do dyspozycji uczniów jest też na terenie IX Liceum sklepik szkolny i dwa automaty z kawą i herbatą. Obiady gotowane w szkolnej kuchni można jeść codziennie lub też zdecydować się na nie tylko w konkretne, wskazane dni tygodnia. W takiej sytuacji należy w tytule przelewu podać wybrane dni. Można w IX LO kupić również obiad jednorazowy. Taką potrzebę wystarczy zgłosić na 3 dni wcześniej do pani intendetki (p. Anna Krzyżak obiadygim1@wp.pl) Płatności za obiady dokonuje się od 25-go dnia miesiąca poprzedzającego do 15 dnia miesiąca, w którym Uczeń je obiady (przykład: za obiady w maju płacimy od 25.04 do 15.05) Opłaty za obiady uiszczać należy przelewem na nr konta 66 1240 1268 1111 0010 6453 6117 Dowód przelewu uczeń powinien dostarczyć do pani intendetki (pokój nr 6 w Gimnazjum) lub też rodzic może przesłać go na adres obiadygim1@wp.pl.

Aktualne MENU i opłaty za bieżący miesiąc

Zmień wielkość