Stołówka

 

IX Liceum Ogólnokształcące ma swoją własną kuchnię i stołówkę. Co miesiąc stołuje się w „Dziewiątce” około  200 uczniów, którzy chwalą sobie przygotowywane w szkole obiady. Do dyspozycji uczniów jest też na terenie IX Liceum sklepik szkolny i dwa automaty z kawą i herbatą. Obiady gotowane w szkolnej kuchni można jeść codziennie lub też zdecydować się na nie tylko w konkretne, wskazane dni tygodnia. W takiej sytuacji należy w tytule przelewu podać wybrane dni. Można w IX LO kupić również obiad jednorazowy. Taką potrzebę wystarczy zgłosić na 3 dni wcześniej do pani intendentki  (p. Anna Krzyżak obiadygim1@wp.pl)

 

 Płatności za obiady dokonuje się od 25-go dnia miesiąca poprzedzającego do 10 dnia miesiąca, w którym Uczeń je obiady (przykład: za obiady w maju płacimy od 25.04 do 15.05)
Opłaty za obiady uiszczać należy przelewem na nr konta
66 1240 1268 1111 0010 6453 6117
W tytule przelewu wpisujemy:  imię i  nazwisko ucznia, klasa, za jaki miesiąc opłata.
Dowód przelewu uczeń powinien dostarczyć do pani intendentki (pokój nr 6 w Gimnazjum) lub też rodzic może przesłać go na adres obiadygim1@wp.pl.
Całkowitą rezygnację z obiadów należy zgłosić pisemnie na formularzu u intendenta, co najmniej trzy dni wcześniej.
Bardzo prosimy uczniów o zapoznanie się z regulaminem stołówki szkolnej oraz o stosowanie się do niego.
Aktualne MENU i opłaty za bieżący miesiąc – TUTAJ

Uwaga !
W związku z remontem stołówki
Obiady będą wydawane do 12.12.2018r. Wpłata za styczeń będzie pomniejszona o nadpłatę
Grudniową  to jest     6 x 4,50 = 27,00
W styczniu ruszamy od 07.01.2019 r

 

Zmień wielkość