IX Liceum Ogólnokształcące ma swoją własną kuchnię i stołówkę. Co miesiąc stołuje się
w „Dziewiątce” około200 uczniów, którzy chwalą sobie przygotowywane w szkole obiady. Do dyspozycji uczniów jest też na terenie IX Liceum sklepik szkolny i dwa automaty z kawą i herbatą. Obiady gotowane w szkolnej kuchni można jeść codziennie lub też zdecydować się na nie tylko w konkretne, wskazane dni tygodnia. W takiej sytuacji należy w tytule przelewu podać wybrane dni. Można w IX LO kupić również obiad jednorazowy. Taką potrzebę wystarczy zgłosić na 3 dni wcześniej do pani intendentki (p.AnnaKrzyżaka.krzyzak@zso1.edu.gdansk.pl) Płatności za obiady dokonuje się od 25-go dnia miesiąca poprzedzającego do 10 dnia miesiąca, w którym Uczeń je obiady (przykład: za obiady w maju płacimy od 25.04 do 10.05) Opłaty za obiady uiszczać należy przelewem na nr konta:
66 1240 1268 1111 0010 6453 6117. Dowód przelewu uczeń powinien dostarczyć do pani intendentki (pokój nr 1 w budynku A) lub też rodzic może przesłać go na adres: a.krzyzak@zso1.edu.gdansk.pl

Aktualne MENU i opłaty za bieżący miesiąc