Robotyka

Od nowego roku szkolnego 2017/2018 wprowadzona zostaje w IX LO nauka Robotyki. Pierwsza grupa chętnych, rozpocznie pilotażowo naukę już w tym roku. Od września 2017 planuje się otworzyć w „Dziewiątce” aż 5 takich, 6-7 osobowych, grup. W ten sposób szkoła przeprowadzać będzie  realizację cyklu zajęć z pn.: „Świat Cyfrowy Wokół Nas”. Robotyka wchodzi do oferty pozalekcyjnej IX LO dzięki współpracy nawiązanej z nowym partnerem IX Liceum – firmą DC Edukacja.

Zajęcia z Robotyk to praca w językach strukturalnych, pozwalająca młodzieży uczyć się nowoczesnego programowania, myślenia strukturalnego i konstruowania algorytmów. Na czym dokładnie one polegają? W grupach 6-7 osobowych młodzież pracuje najpierw nad zbudowaniem robota z podzespołów Lego Mindstorm EV3 (w wersji edukacyjnej). W trakcie tych zajęć uczniowie mają możliwość budowania, programowania i testowania rozwiązań opartych na technologii i robotyce. Pracując z EV3 uczniowie są zachęcani do kreatywnego rozwiązywania problemów metodą burzy mózgów, poprzez proces selekcji, budowania, testowania i ewaluacji. Programowanie robota odbywa się w jednym z wymaganych później na maturze języków strukturalnych C++.

Kluczowe wartości edukacyjne zajęć to:

  • projektowanie i budowa programowalnych robotów z wykorzystaniem silników, czujników, przekładni, kół, osi i innych technicznych składników,
  • rozumienie i interpretacja dwuwymiarowych rysunków wykorzystywanych do budowy modeli trójwymiarowych,
  • praca metodami inżynierskimi: budowa, testowanie, korekcja błędów, poprawa projektu,
  • zdobywanie praktycznego doświadczenia z wykorzystaniem narzędzi matematycznych, np. szacowanie i pomiar wielkości fizycznych, analiza danych, wyznaczanie średniej,
  • rozwój umiejętności komunikacyjnych, szczególnie w zakresie języka technicznego i słownictwa naukowego

Koordynatorem zajęć są nauczyciele informatycy: p. Marek Kwiatkowski i p. Maciej Raczyński.