Regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI
 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Wypożyczać książki/czasopisma wolno jedynie na swoje nazwisko.
 3. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez wypisania ich z systemu.
 4. Maksymalny czas wypożyczeń książki to miesiąc/ czasopism 2 tygodnie. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza można je prolongować.
 5. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej trzy lektury. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
 6. Uczeń, który ma nieoddaną w terminie książkę, nie może korzystać z księgozbioru biblioteki.
 7. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
 8. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę, zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza. Do momentu, gdy tego nie uczyni jest zawieszony w prawach czytelnika .
 9. Na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki i czasopisma.
 10. Biblioteka wypożycza książki na wakacje.
 11. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

 1. Z komputerów w bibliotece można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza.
 2. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
 3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących.
 4. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać najwyżej dwie osoby.
 5. wszelkie pliki zapisane przez użytkownika na pulpicie należy usunąć przed opuszczeniem stanowiska.
 6. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.