Rada Rodziców w IX LO

WSPIERAJ - TWÓRZ MOŻLIWOŚCI - WYRAŻAJ OPINIE - DZIAŁAJ!
„Celem naszego istnienia i funkcjonowania jest wsparcie działań Szkoły, Uczniów i Nauczycieli w realizacji funkcji wychowawczej i edukacyjnej.” Rada Rodziców

PODSTAWOWE INFORMACJE

Rada Rodziców przy ZSO nr 1 w Gdańsku
80-271 Gdańsk, ul. płk Wilka – Krzyżanowskiego 8, NIP (nowy): 584 274 43 30
e-mail: rrodzicow9lo@gmail.com
Rada Rodziców na facebooku

KONTO DO WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW
34 1090 1098 0000 0001 3114 4515
2018-2019: 200zł/rok + 25zł (ksero)

tytułem: „szkoła, klasa, nazwisko i imię ucznia darowizna na rzecz rady rodziców”
KONTO DO WPŁAT NA STUDNIÓWKĘ
08 1090 1098 0000 0001 3340 7023
tytułem: „klasa, nazwisko i imię ucznia – studniówka”
KONTO DO WPŁAT NA SAMORZĄD UCZNIOWSKI
13 1090 1098 0000 0001 4030 9162
tytułem: „klasa, nazwisko i imię ucznia – (za co płacimy, np. bluza IX LO, etc.)”

UWAGA !!! bardzo ważne by dokładnie precyzować tytuł przelewu oraz wybrać odpowiednie konto na które wpłacamy pieniądze

Zadania i priorytety Rady Rodziców – tutaj

Stypendia dla uczniów link – potrzebujesz pomocy w napisaniu wniosku? Zgłoś się do RR!
Ubezpieczenie ucznia
Oferta ubezpieczenia grupowego EDU PLUS
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Tabela norm uszczerbku na zdrowiu

Wzór wniosku o wsparcie RR dla szkoły link – skopiuj, wypełnij i wyślij!
Wzór wniosku o pomoc finansową dla Ucznia zasady, link do wniosku – skopiuj, wypełnij i wyślij!
Zasady rozliczania wniosków – link

Środki do dyspozycji klas LICEUM, GIMNAZJUM

Celem naszego istnienia i funkcjonowania jest wsparcie działań szkoły, uczniów i nauczycieli w realizacji funkcji wychowawczej i edukacyjnej.

Nie bez znaczenia jest nasza pomoc finansowa umożliwiająca nauczycielom i uczniom realizację ich pomysłów ukierunkowanych na budowę zaangażowania uczniów w działania edukacyjno-wychowawcze, a także zapewnienie uczniom szerokiego dostępu do lektur i materiałów pomocniczych. W ramach naszego budżetu wspieramy również uczniów w trudnej sytuacji materialnej, zapewniając wypożyczenie podręczników, dofinansowanie udziału w wyjazdach na konkursy i wycieczkach oraz innych działaniach klasy. Celem tej pomocy jest zapewnienie równych szans wszystkim uczniom.

Efektywność funkcjonowania Rady Rodziców zależy w dużej mierze od naszej (rodziców) aktywności. Dlatego zapraszamy Państwa do współpracy. Jeśli mają Państwo pomysł, chęć zorganizowania wydarzenia dla dzieci, włączenia się aktywnie w działania na rzecz szkoły, prosimy o kontakt e-mail: rrodzicow9lo@gmail.com

WASZE OPINIE – ANKIETY RADY RODZICÓW

Opracowujemy ankiety, by rozpoznać opinie rodziców, uczniów i nauczycieli w rozważanych przez nas kwestiach. Wasze głosy pomogą nam w podejmowaniu decyzji i działań. Za wszystkie oddane głosy i poświęcony na to czas  serdecznie dziękujemy!

Zajęcia pozalekcyjne – ankieta, wyniki
Wycieczki szkolne – ankieta, wyniki
Szkolenia dla uczniów – ankieta
Jakie nagrody chcielibyście dostać na zakończenie roku szkolnego? ankieta, wyniki
Zgłoś się do projektu Mój zawód – moja pasja i poprowadź zajęcia dla Uczniów ankieta
Wyróżniamy nauczyciela ważnego dla rodziców i uczniów (2015-2016) ankieta, wyniki

DOKUMENTY

Regulamin Rady Rodziców ZSO nr 1 z dn. 2015-09-15 – kliknij
Karta Nauczyciela (fragmenty dotyczą funkcjonowania RR) – kliknij
Ustawa o oświacie (fragmenty dotyczą funkcjonowania RR) – kliknij
Rodzice w szkole. Poradnik dla rad rodziców – kliknij

PROJEKTY RADY RODZICÓW

KLASA NA MEDAL
Konkurs Klasa na Medal skierowany jest do wszystkich klas i uczniów IX LO w Gdańsku. Jego głównym celem jest zachęcenie uczniów do aktywnego działania i współdziałania na rzecz swoich wyników, umiejętności, społeczności szkolnej i społeczeństwa.
Aktualne wyniki – Liceum + Gimnazjum

TOMIK PROZY I POEZJI „CO NAM W DUSZY GRA”
We współpracy z nauczycielem Wiedzy o kulturze oraz Biblioteką szkolną zainicjowaliśmy działanie, którego celem jest rozpowszechnianie twórczości naszych uczniów. Tomik obejmuje wyłowioną przez nauczycieli twórczość w zakresie: prozy, poezji, rysunku i fotografii.

Tomik poezji – kliknij

AKCJA: ODDAJEMY PODRĘCZNIKI DO BIBLIOTEKI

Akcja służąca zebraniu podręczników od poprzednich roczników w celu wsparcia potrzebujących uczniów.
Docelowo chcielibyśmy zebrać tyle podręczników, by każdy z uczniów mógł z nich korzystać.
Czy to możliwe?! Wierzymy, że tak!
Każdego ucznia, który odda podręczniki nagrodzimy punktami w konkursie Klasa na Medal (1 książka = 1 punkt). Dodatkowo oferujemy dla 5-ciu klas, które zbiorą największą liczbę podręczników dodatkowe punkty w Ofercie Specjalnej tj. dodamy 2 x tyle punktów ile zbierzecie za zbiórkę książek.
Punkty naliczają Rada Rodziców, więc nie zapomnijcie o zgłoszeniu faktu dostarczenia książek do biblioteki rrodzicow9lo@gmail.com

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW „MOJA PRACA – MOJA PASJA”
Projekt Rady Rodziców skorelowany z Programem Wychowawczym IX LO. Lekcje skierowane mają być głównie do Uczniów klas II i III w celu przedstawienia naszych pasji zawodowych i wsparcia ich ukierunkowania zawodowego. Prosimy rodziców wszystkich klas o zgłaszanie możliwości przeprowadzenia takiej lekcji (temat, miejsce, możliwe terminy, czas trwania). Forma lekcji – dowolna.rrodzicow9lo@gmail.com

SUPER LEKCJA
SuperLekcja to program dla Nauczycieli mający na celu wsparcie finansowe najciekawszych pomysłów na lekcje przedmiotowe lub wychowawcze dostępne dla jak największej liczby Uczniów IX LO. Zdajemy sobie sprawę, że ograniczeniem nauczyciela w doskonaleniu warsztatu dydaktycznego bywają finanse, dlatego chcemy stworzyć Nauczycielom możliwość realizacji pomysłów, a naszym dzieciom możliwość ciekawego poznawania nowej wiedzy i rozwijania umiejętności. W celu skorzystania z programu należy złożyć wniosek o dofinansowanie.

UCZEŃ WYMAGAJĄCY WSPARCIA
Jesteśmy przekonani, że każdemu uczniowi należy dać takie same szanse. Dlatego chcemy pomagać finansowo i organizacyjne tym uczniom, którzy tego potrzebują. Uczeń wymagający wsparcia finansowego, organizacyjnego lub innego zgłaszany jest przez  wychowawcę lub dowolnego innego nauczyciela w celu zarezerwowania przez RR niezbędnego budżetu na wsparcie lub/i zorganizowania pomocy uczniowi. Nauczyciel może się zwrócić z wnioskiem do Rady Rodziców w celu sfinansowania  lub zorganizowania aktywności szkolnej ucznia wymagającego wsparcia. Wszystkie działania RR podejmowane w tym obszarze są poufne.

OSKARY –  MÓJ NAUCZYCIEL:  MISTRZ I INSPIRATOR
Konkurs powstały z inicjatywy SU IX LO i prowadzony przez SU IX LO. Służy wyłonieniu 6 nauczycieli. 3 w kategorii Mistrz i 3 w kategorii Inspirator.
Regulamin tutaj

WYJĄTKOWY WYCHOWAWCA
Działanie służące przekazaniu pozytywnej informacji zwrotym wyjątkowym dla Rodziców Nauczycielom.
Wyjątkowych Wychowawców można zgłaszać przez cały rok szkolny wykorzystując link.
Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego Nauczyciele otrzymują wyróżnienia o treści zgłoszonej przez Rodziców.

BIEŻĄCE INFORMACJE

Aktualne informacje dla uczniów i rodziców na facebooku dołącz do grona naszych znajomych na FB i bądź na bieżąco!

2016-09-20 Nowy skład RR

 • Przewodniczący prezydium RR: Hubert Pióro
 • Członkowie prezydium RR: Michał Łosiński, Wioletta Szymczak
 • Na członków rady rodziców powołani zostali wszyscy przedstawiciele „trójek klasowych”.

Struktura RR

  1. Przewodniczący RR – prowadzenie spraw formalnych RR, dbałość o zgodność pracy RR z przepisami  i regulaminami
.
  2. V-ce przewodniczący RR ds. LO – koordynacja prac RR w Liceum nr IX, prowadzenie strony internetowej RR i facebook RR, obsługa konta e-mail RR
  3. Skarbnik RR ds. LO – zarządzanie budżetem RR LO (wpływami i wydatkami), kierownik grupy roboczej „Efektywność wpłat”
  4. V-ce przewodniczący RR ds. Gimnazjum – koordynacja prac RR w Gimnazjum nr 1, prowadzenie strony internetowej RR i facebook RR, obsługa konta e-mail RR
  5. Skarbnik RR ds. Gimnazjum – zarządzanie budżetem RR Gimnazjum (wpływami i wydatkami), kierownik grupy roboczej „Efektywność wpłat”
6. Dodatkowo w ramach RR funkcjonują grupy robocze odpowiedzialne za realizację projektów i zadań
  6. Dodatkowo w ramach RR funkcjonują grupy robocze odpowiedzialne za realizację projektów i zadań