Szanowni Rodzice i Uczniowie! 

 

W naszej szkole dyżur pełni dwóch specjalistów, do których zarówno młodzież, jak i Państwo możecie zwracać się po pomoc psychologiczną. 

 

Mgr Magdalena Rudnicka 

Mgr Aldona Białowąs 

 

Dzień  Godziny przyjęć (online) 
Poniedziałek  10.00-15.00 
Wtorek  10.00-15.00 
Środa  10.00-15.00 
Czwartek  10.00-15.00 
Piątek  10.00-12.00 

 

Kontakt z psychologiem przez GPE lub Platformę TEAMS,  

mail: magrudn87@edu.gdansk.pl 

UCZNIU, ZGŁOŚ SIĘ DO PSYCHOLOGA, GDY: 

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny, 
 • Nie wiesz, jak uczyć się efektywnie, nie potrafisz skoncentrować się na lekcji, 
 • Nie radzisz sobie z emocjami, 
 • Ogarnia Cię smutek i brak motywacji, 
 • Doświadczyłeś przemocy lub jesteś jej świadkiem, 
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, rodzicem, 
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, 
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem, 
 • Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób, 
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chciałbyś się podzielić. 

RODZICU, ZGŁOŚ SIĘ DO PSYCHOLOGA, GDY: 

 • Twoje dziecko ma problemy w nauce, doświadcza niepowodzeń szkolnych, nie potrafi skoncentrować się na lekcji, nie radzi sobie z problemami szkolnymi, rodzinnymi, 
 • Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka, 
 • Chcesz porozmawiać o swoim dziecku i Twoich z nim relacjach, 
 • Masz pytania dotyczące funkcjonowania Twojego dziecka w szkole i jego relacji z rówieśnikami, 
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania Twojego dziecka, pomocy w doborze działań o charakterze wychowawczym i opiekuńczym, 
 • Nie wiesz do jakiego specjalisty zgłosić się ze swoim problemem wychowawczym, 
 • Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, 
 • Niepokoi Cię fakt, że Twoje dziecko może mieć kontakt z substancjami uzależniającymi. 

W gabinecie PSYCHOLOGA szkolnego możesz liczyć na pomoc. Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić. 

Informujemy, że pomoc psychologiczną na trenie Gdańska możecie Państwo uzyskać w: 

 • Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku, plac Gustkiewicza 13, Tel. 58 511 01 21 
 • Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA Gdańsk ul. Chopina 42 tel. 58 344 96 00 
 • Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk tel. 58 342 31 50 
 • Poradnia Rodzinna – Zespół Psychologicznego Wspierania Rodziny, Gdańsk Nowy Port,
  ks. Gustkowicza 13 tel.: 58 511 01 21 i 22 
 • Poradnia dla Młodzieży “Impuls”, Gdańsk – Wrzeszcz, Piramowicza 1/2 II piętro, pokój 202
  Telefon Poradni Impuls: 797 133 123 

 

Strona odsyłająca do pozostałych placówek oferujących pomoc psychologiczną na terenie Gdańska: www.wsparciewgdansku.pl 

 

Nasza macierzysta poradnia: 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Gdańsku ul. Związku Jaszczurczego 4, 
58 348 72 82; http://ppp5.edu.gdansk.pl/pl  

 

Stypendia socjalne i zasiłki: 

Możliwość składania wniosków o stypendia socjalne i zasiłki szkolne w Gdańskim Centrum Świadczeń w budynku przy ul. 3 Maja 9. Pełne dane na stronie;  www.gsc.gda.pl 

Doradztwo zawodowe 

Doradztwem zawodowym zajmuje się nasza macierzysta Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 5 w Gdańsku.  

Po szczegółowe wskazówki należy zgłosić się do psychologa szkolnego. 

 

 

W IX Liceum uczniowie mogą korzystać z porad zarówno psychologa jak i doradcy zawodowego. W sprawie wyboru przyszłych ścieżek zawodowych doradza p. Sylwia Karpińska. Codziennie dostępne są dla uczniów dwie panie psycholog, pani Aldona Białowąs oraz pani Magdalena Rudnicka, które pracują z młodzieżą w „Dziewiątce” zarówno indywidualnie, jak i na zajęciach grupowych.

Te ostatnie są inicjowane przez nauczycieli wychowawców, którzy dobierają tematy warsztatów lub wykładów do zauważonych potrzeb i zainteresowań klasy. Codzienna praca pań psycholog to też indywidualna pomoc z której może skorzystać i korzysta chętnie młodzież. – Pod moją regularną opieką psychoterapeutyczną, przynajmniej raz w tygodniu, znajduje się obecnie 20 uczniów – mówi Aldona Białowąs, psycholog szkolny – Poza tym spotykam się z wieloma uczniami nieregularnie, w zależności od ich doraźnych potrzeb. Są to sytuacje nie wymagające psychoterapii, gdzie żeby pomóc wystarczy jedna, czasem kilka rozmów.

W zakresie pracy psychologów w IX LO znajduje się m.in.:

– psychoterapia uczniów

– rozmowy indywidualne dotyczące wsparcia i/lub psychoedukacji i/lub interwencji dla uczniów i rodziców

– spotkania z grupą klasową w zależności od potrzeb (godz. wychowawcza, warsztaty)

– monitorowanie frekwencji i ocen uczniów

– planowanie i nadzór działań wspierających i interwencyjnych

– monitorowanie sytuacji socjalnej uczniów i podejmowanie kroków w zależności od zdiagnozowanych potrzeb

– współpraca z instytucjami wspomagającymi uczniów (Poradnia Psychologiczna, MOPR, kuratorzy sądowi itp.)

– wsparcie nauczycieli, spotkania w zespołach, opracowywanie strategii pedagogicznych

– planowanie i organizacja większych spotkań dotyczących profilaktyki, psychoedukacji z specjalistycznymi instytucjami (np. warsztaty)

Psycholog

mgr Aldona Białowąs

aldona.bialowas@wp.pl

 • poniedziałek    10:45 – 14:30
 • wtorek               12:55 – 17:00
 • środa                 10:45 – 14:00
 • czwartek           12:55 – 15:20
 • piątek                09:50 – 12:35

Oraz w dniu zebrań z rodzicami 16:30 – 18:30

Psycholog 

mgr Magdalena Rudnicka

m.rudnicka.zsonr1gdansk@gmail.com

 • poniedziałek       10:30 – 15:30
 • wtorek                 13:00 – 18:00
 • środa                    8:30 – 14:30
 • czwartek              8:00 – 12:00
 • piątek                   8:00 – 10:00


Jak przydatna jest opieka psychologiczna w szkole i na czym może ona polegać, pokazuje też niniejsza prezentacja: