W IX Liceum uczniowie mogą korzystać z porad zarówno psychologa jak i doradcy zawodowego. W sprawie wyboru przyszłych ścieżek zawodowych doradza p. Sylwia Karpińska. Codziennie dostępne są dla uczniów dwie panie psycholog, pani Aldona Białowąs oraz pani Magdalena Rudnicka, które pracują z młodzieżą w „Dziewiątce” zarówno indywidualnie, jak i na zajęciach grupowych.

Te ostatnie są inicjowane przez nauczycieli wychowawców, którzy dobierają tematy warsztatów lub wykładów do zauważonych potrzeb i zainteresowań klasy. Codzienna praca pań psycholog to też indywidualna pomoc z której może skorzystać i korzysta chętnie młodzież. – Pod moją regularną opieką psychoterapeutyczną, przynajmniej raz w tygodniu, znajduje się obecnie 20 uczniów – mówi Aldona Białowąs, psycholog szkolny – Poza tym spotykam się z wieloma uczniami nieregularnie, w zależności od ich doraźnych potrzeb. Są to sytuacje nie wymagające psychoterapii, gdzie żeby pomóc wystarczy jedna, czasem kilka rozmów.

W zakresie pracy psychologów w IX LO znajduje się m.in.:

– psychoterapia uczniów

– rozmowy indywidualne dotyczące wsparcia i/lub psychoedukacji i/lub interwencji dla uczniów i rodziców

– spotkania z grupą klasową w zależności od potrzeb (godz. wychowawcza, warsztaty)

– monitorowanie frekwencji i ocen uczniów

– planowanie i nadzór działań wspierających i interwencyjnych

– monitorowanie sytuacji socjalnej uczniów i podejmowanie kroków w zależności od zdiagnozowanych potrzeb

– współpraca z instytucjami wspomagającymi uczniów (Poradnia Psychologiczna, MOPR, kuratorzy sądowi itp.)

– wsparcie nauczycieli, spotkania w zespołach, opracowywanie strategii pedagogicznych

– planowanie i organizacja większych spotkań dotyczących profilaktyki, psychoedukacji z specjalistycznymi instytucjami (np. warsztaty)

Psycholog

mgr Aldona Białowąs

aldona.bialowas@wp.pl

  • poniedziałek    10:45 – 14:30
  • wtorek               12:55 – 17:00
  • środa                 10:45 – 14:00
  • czwartek           12:55 – 15:20
  • piątek                09:50 – 12:35

Oraz w dniu zebrań z rodzicami 16:30 – 18:30

Psycholog 

mgr Magdalena Rudnicka

m.rudnicka.zsonr1gdansk@gmail.com

  • poniedziałek       10:30 – 15:30
  • wtorek                 13:00 – 18:00
  • środa                    8:30 – 14:30
  • czwartek              8:00 – 12:00
  • piątek                   8:00 – 10:00


Jak przydatna jest opieka psychologiczna w szkole i na czym może ona polegać, pokazuje też niniejsza prezentacja:

Zmień wielkość