Projekty RPO

Projekty RPO „Rozwijamy Kompetencje Programujemy Przyszłość.”

RPO WP – to Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Miasta Gdańska. Projekt realizowany jest w gdańskich szkołach od 1.09.2016 do 31.10.2018 roku. Korzysta z niego również nasze Liceum Ogólnokształcące. Celem Projektu jest wzrost jakości kształcenia uczniów,  wzrost kompetencji społecznych i dydaktycznych nauczycieli i nauczycielek, pedagogów i psychologów oraz opiekunów prawnych, wyrównywanie szans uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tworzenie w szkołach środowiska sprzyjającego równości kobiet oraz mężczyzn i osób z różnych grup mniejszościowych.

W ramach Projektu uczennice i uczniowie skorzystają z bezpłatnych i kompleksowych form wsparcia:

 1. zajęcia dodatkowe pozalekcyjne, pozaszkolne, kółka zainteresowań, warsztaty, laboratoria,
 2. zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 3. wyjścia i wyjazdy edukacyjne dla uczniów biorących udział w zajęciach,
 4. warsztaty rozwijające kompetencje społeczne, kreatywność i innowacyjność.

Spis projektów edukacyjnych do których przystępuje IX LO:

 1. Edukacja Morska – wszystko związane z wodą
 2. Eksperyment – wszystko o eksperymencie, jako metodzie naukowej
 3. Targi – warsztaty wymiany doświadczeń
 4. Akademia Kompetencji Nauczyciela
 5. Warsztaty antydyskryminacyjne – dla uczniów
 6. Ekonomia społeczna
 7. Przedsiębiorczość
 8. Spinka – Szkolny Punkt Informacji i Kariery
 9. Cyfrowy Uczeń
 10. Pomorski Fundusz Młodzieżowy (grupy 4 osobowe uczniów)
 11. Cyfrowy nauczyciel: tik; bezpieczeństwo w sieci, Office 365
 12. Eurolekcje
 13. Koła zainteresowań: Caritas, Profilaktyczne, Szkolne Koło Media
 14. Pierwsza Pomoc
 15. Świat cyfrowy wokół nas
 16. Energia wokół nas
 17. Wizja przyszłości
 18. Wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach – terapia

Opiekunkami projektów edukacyjnych w szkole są panie: Iwona Kos i Krystyna Grabowska