Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Od roku szkolnego 2016/2017 IX Liceum podpisało umowę o współpracy z PJATK Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych w Gdańsku. Uczniowie „Dziewiątki” mają tym samym okazję nabyć dodatkową wiedzę wykładaną na Wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK. Wydział ten, jak przedstawia go uczelnia, „kształci Studentów na kierunku GRAFIKA i jest odpowiedzią na potrzeby szybko zmieniającego się świata XXI wieku. Profil kształcenia zapewnia Studentom łączenie artystycznej wrażliwości, rozumienia komunikacji wizualnej oraz doskonałych umiejętności wykorzystania narzędzi i technologii informatycznych.”  

I choć dla szkół średnich zagadnienia omawiane w ramach tego Wydziału będą oczywiście dostępne w stopniu podstawowym, jednak mamy nadzieję, że i tak stworzą one szansę rozwoju jeśli nie od razu wszystkich praktycznych umiejętności, to na pewno zainteresowania tą nową i poszukiwaną na rynku pracy dziedziną – mówi Anna Juścińska, koordynator współpracy z PJATK.