Partnerzy

Zajęcia w IX LO prowadzone są nie tylko w samej szkole, ale również na uczelniach wyższych, przez kadrę akademicką i w salach wykładowych oraz laboratoriach uniwersyteckich. Umożliwiają to podpisane umowy o wzajemnej współpracy. Więcej o wspólnych zajęciach można przeczytać na naszej stronie w bloku „PARTNERSTWO”.