Misja Szkoły

Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Konfucjusz

Misją naszej szkoły jest wychowanie młodych, samodzielnie myślących, wrażliwych na inne osoby, ludzi. W swoim dydaktycznym działaniu skupiamy się na daniu uczniom narzędzi do funkcjonowania na dalszej drodze naukowej, na przekazaniu im wiedzy w sposób praktyczny i trwale zapisujący się w ich głowach. Ale obok nauki, staramy się również wychować naszych absolwentów na osoby kierujące się w życiu empatią i szanujące drugiego człowieka. Uczymy ich odpowiedzialności, uczciwości, tolerancji, wrażliwości, kształtujemy postawy obywatelskie, patriotyczne i rodzinne.
Wspieramy w rozwoju pasji, kompetencji, pomagamy odnosić sukcesy ale także radzić sobie z porażkami. Porażki są ważną częścią naszego życia, jeśli umiemy z nich wychodzić konstruktywnie, nie poddając się, a ucząc na błędach. W naszej szkole budujemy atmosferę przyjazną uczniom w osiąganiu ich celów, ale i w rozumieniu, że nie zawsze i nie od razu udaje się je osiągnąć. Stąd hasłem, które nam przyświeca jest „Dobra nauka, w miłej atmosferze”.

Jesteśmy szkołą pielęgnującą tradycje, ale jednocześnie otwartą na nieustanne i szybkie zmiany dokonujące się we współczesnym świecie. W takim duchu staramy się przez trzy lata wychować absolwenta, który:

• Szanuje tradycję i potrafi czerpać z niej to co najcenniejsze.
• Jest twórczy i kreatywny. W rozwiązaniu problemu, stara się wykorzystać swój potencjał i myślenie poza schematami .
• Rozwija swoje pasje i talenty umacniając w sobie przekonanie, że może je następnie wykorzystać po to, by zostać ekspertem w wybranych dziedzinach.
• W dobie informatyzacji świadomie korzysta z różnych źródeł wiedzy.
• Selekcjonuje i zarządza informacją.
• Jest otwarty na technologie i wykorzystuje zdobyte kompetencje i umiejętności w życiu codziennym.
• Jest otwarty na innych ludzi, szanuje ich poglądy, kulturę, tradycje i obyczaje.
• Widzi potrzebę nieustannego rozwoju zgodnie z zasada uczenia się przez całe życie.
• Kompetencje, doświadczenie i wiedzę czerpie zarówno z formalnej jak i nieformalnej edukacji.
• Komunikuje się w języku obcym nowożytnym bez bariery językowej.
• Współdziała w grupie.

Zmień wielkość