Mediacje Rówieśnicze

W roku szkolnym 2019/2020 wystartował w naszej szkole program mediacji rówieśniczych rówieśniczych.  

W skrócie można je określić jako dobrowolne porozumiewanie się stron (uczeń-uczeń) będących w konflikcie w obecności bezstronnego, akceptowanego i neutralnego mediatora – ucznia (superwizja mediatora nauczyciela ).   

Program ten jest długofalowy i jesteśmy w trakcie jego wdrażania.  

9 nauczycieli zespołu zostało tutorami pierwszego stopnia. Udział w tych zajęciach (3 miesiące cyklicznych spotkań) nauczył ich, jak rozpoznawać uczniów utalentowanych, wrażliwych i potrzebujących wsparcia ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne (uczeń zdolny, uczeń z problemami w nauce, itp.).  

W październiku 2018 wszyscy nauczyciele zespołu uczestniczyli w szkoleniu przeprowadzonym przez Katarzynę Stryjek, Mediatora Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Katarzyna Stryjek jest propagatorem i trenerem mediacji rówieśniczej i szkolnej w Polsce i za granicą. Podczas spotkania, nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie podstaw mediacji rówieśniczych i sposobów pracy z młodzieżą, która znajduje się w fazie konfliktu. Pokazano nam także, jak można stworzyć plan mediacji rówieśniczej, gdzie nauczyciel jest tylko obserwatorem. 

Kolejne działania związane z mediacjami nastąpiły w październiku 2019. Wtedy 3 nauczycielki: Anna Juścińska, Lidia Derebecka i Aniela Licznerska zostały MEDIATORAMI W SPRAWACH SZKOLYCH i EDUKATORAMI MEDIATORÓW RÓWIEŚNICZYCH. Zajęcia, w których uczestniczyły przygotowały je do tego, by w sposób kompleksowy rozpoczęły pracę z uczniami – mediatorami rówieśniczymi. Zdobyły tam szereg umiejętności i kompetencji, a także poznały gotowe rozwiązania dotyczące pracy w roli osoby sprawującej nadzór nad uczniami – mediatorami. 

Następnym etapem wprowadzenia programu mediacji rówieśniczych było dokonanie wyboru kandydatów na takich mediatorów. W grudniu, uczniowie klas I i II głosowali na osoby, które ich zdaniem są bezstronne, lubiane, cenione za obiektywizm i znane ze swej pozytywnej aktywności na rzecz szkoły i jej uczniów. W każdej klasie, w jej obrębie, przeprowadzono ankiety, które wyłoniły kandydatów najbardziej godnych zaufania. Ci, którzy się zgodzili, by takimi mediatorami zostać, decydowali się tym samym na bycie przeszkolonym. 

 Po wyłonieniu kandydatów, następnym krokiem było przeszkolenie chętnych. Siedemnastu uczniów zostało  przeszkolonych przez panią Katarzynę Stryjek z Pomorskiego Centrum Mediacji. Osoby te uczyły się o relacjach, reagowaniu na sytuacje konfliktowe, możliwych sposobach ich rozładowywania i rozwiązywania 

Dodatkowo, w ramach TYGODNIA SĄDU, uczniowie ci wzięli udział w obserwacji symulacji mediacji sądowej. Było to bardzo pouczające doświadczenie, które uświadomiło im, jak wygląda głęboki, z pozoru nierozwiązywalny  konflikt i jak można go próbować rozwiązać.  

W chwili obecnej zaczyna się kampania mająca na celu rozpowszechnienie wizerunków mediatorów i ich oferty skierowanej ku rówieśnikom. Szkoła liczy ponad 800 uczniów i chcemy dotrzeć z ofertą do wszystkich. Mamy zamiar opublikować spot reklamowy i wydrukować ulotki informacyjne na temat programu. 

W marcu miały rozpocząć się pierwsze spotkania w ramach mediacji. Plany te pokrzyżował koronawirus, ale po powrocie do szkoły rozpoczniemy prace nad mediacjami pełną parą. Opiekę merytoryczną na terenie szkoły sprawuje certyfikowany mediator pani Danuta Kolanowska.