Matury – zdawalność


 

W IX LO matury od kilku już lat zdają niemal wszyscy uczniowie. Średnio 98% osób za pierwszym podejściem, reszta na poprawach w sierpniu. Ponad 50% maturzystów wybiera aż trzy przedmioty dodatkowe, które zdawane są na poziomie rozszerzonym, a blisko 40 % zdaje dwa przedmioty dodatkowe. Najpopularniejszym przedmiotem dodatkowym wybieranym z rozszerzeniem jest zwykle język angielski (85% w 2015, w 2016 ponad 90%), drugi to matematyka (40 % w 2015 i 2016).

Ponieważ jesteśmy zainteresowani dalszymi losami naszych absolwentów, staramy się prowadzić rejestr wybieranych przez nich po liceum uczelni. I tak:

MATURA 2016

 • Liczba Absolwentów: 142 osób
 • Liczba osób studiujących : 127 osób

NAJPOPULARNIEJSZE UCZELNIE:

 • Uniwersytet Gdański (29)
 • Politechnika Gdańska (59)
 • Gdański Uniwersytet Medyczny (7)
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu (6)

NAJPOPULARNIEJSZE KIERUNKI NA:

Politechnice Gdańskiej:

 • Informatyka (5)
 • Oceanotechnika (5)
 • Elektrotechnika (5)
 • Energetyka (5)
 • Automatyka i Robotyka (4)

Uniwersytecie Gdańskim:

 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (3)

Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu:

 • Turystyka i Rekreacja (6)

MATURA 2015

 • Liczba Absolwentów: 135 osób
 • Liczba osób studiujących : 127 osób

NAJPOPULARNIEJSZE UCZELNIE:

 • Uniwersytet Gdański (47)
 • Politechnika Gdańska (38)
 • Wyższa Szkoła Bankowa(9)
 • Akademia Morska w Gdyni (7)
 • Akademia Wychowania Fizycznego(3)

NAJPOPULARNIEJSZE KIERUNKI NA:

Politechnice Gdańskiej:

 • Architektura (4 osoby)
 • Oceanotechnika (3 osoby)

Uniwersytecie Gdańskim:

 • Prawo (7 osób)
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcza (5 osób)
 • Administracja (5 osób)
 • Amerykanistyka (4 osoby)
 • Socjologia (3 osoby)

MATURA 2014

 • Liczba absolwentów: 141 osób
 • Liczba osób studiujących – 129 osób

NAJPOPULARNIEJSZE UCZELNIE:

 • Uniwersytet Gdański (53)
 • Politechnika Gdańska (49)
 • Gdański Uniwersytet Medyczny (4)
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu (2)
 • Akademia Sztuk Pięknych (2)

NAJPOPULARNIEJSZE KIERUNKI NA:

Politechnice Gdańskiej:

 • Informatyka (6 osób)
 • Budownictwo (5 osób)

Uniwersytecie Gdańskim:

 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (6 osób)
 • Zarządzanie (6 osób)
 • Prawo (5 osób)
 • Ekonomia (4 osoby)
 • Administracja (3 osoby)
 • Kulturoznawstwo (3 osoby)