Marcowy konkurs z kobietą w roli głównej

Regulamin

  1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów naszej szkoły.
  2. Celem przedsięwzięcia jest pobudzanie uczniów do działań twórczych.
  3. Tematy konkursowe są adresowane oddzielnie do uczennic i uczniów. 
  4. Zadaniem jest stworzenie pracy zatytułowanej „Być kobietą…” (temat dla uczestniczek) lub „Kobieta mojego życia” (temat dla uczestników) – w formie tekstu literackiego (np. wiersza, opowiadania), publicystycznego (np. felietonu, reportażu) lub innego wytworu kultury (np. fotoreportażu, filmu).
  5. Prace zapisane na papierze lub nośniku elektronicznym (pendrive, płyta CD lub DVD) powinny być podpisane pseudonimem. W osobnej kopercie należy dostarczyć dane twórcy: imię, nazwisko, klasa, pseudonim.
  6. Objętość pracy jest dowolna.
  7. Utwory należy przekazać p. Elżbiecie Bazan lub p. Annie Murdzek do końca marca 2018 r.
  8. Jury konkursu będzie oceniało zamysł twórczy i jego realizację.
  9. Najlepsze utwory zostaną nagrodzone!!!

Czekamy na Wasze prace ! Zachęcamy do udziału!