Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z nami. Jesteśmy dostępni pod podanymi poniżej adresem mailowym i telefonem, a także codziennie w szkole. Zapraszamy!

IX Liceum Ogólnokształcące

58 341 86 13

inspektor.rodo.zso1@gmail.com
inspektor rodo - E. Łuczkiewicz

IX Liceum Ogólnokształcące 80-271 Gdańsk ul. Wilka-Krzyżanowskiego 8