W IX Liceum odpowiadamy elastycznie na zapotrzebowanie rynku pracy, co roku optymalizując profile klas tak, by zapewnić absolwentom „Dziewiątki” najlepszy możliwy start do dalszej nauki na studiach i przyszłej pracy po nich. W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy młodzieży wybór między pięcioma profilami, dopasowanymi do ich zainteresowań i przyszłych wymagań zawodowych.

Nauka w każdej klasie wzbogacona jest o szeroką ofertę z języków obcych. Z IX LO można wyjść z dodatkową znajomością języka: szwedzkiego, chińskiego, bułgarskiego i rosyjskiego. Z języków obcych obowiązkowych obok angielskiego są do wyboru niemiecki lub hiszpański.

Zapraszamy Was, Drodzy Gimnazjaliści, do naszych klas pierwszych! 

  • I A  matematyczno – ekonomiczna

Przedmioty z nauczaniem rozszerzonym: matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski. 

Przedmiot uzupełniający w klasach II-giej  i III-ciej: historia i społeczeństwo,

W tym roku rusza nowość – innowacja z matematyki

 

  • I B  dyplomatyczno-prawnicza z mediami

Przedmioty z nauczaniem rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski. 

Przedmiot uzupełniający w klasach II-giej  i III-ciej: przyroda

Klasa z patronatem Ambasady Republiki Bułgarii.

Dodatkowo Edukacja Prawna w I, II, III klasie.

Języki obce: szwedzki, bułgarski

 

  • I C matematyczno – fizyczno – informatyczna

Przedmioty z nauczaniem rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka. 

Przedmiot uzupełniający w klasach II-giej  i III-ciej: historia  i społeczeństwo.

Zajęcia w ramach Akademii ETI.

 

  • I D matematyczno – fizyczno – językowa

Przedmioty z nauczaniem rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski.

Przedmiot uzupełniający w klasach II-giej  i III-ciej: historia  i społeczeństwo.

Zajęcia z fizyki w oparciu o autorski program nauczania we współpracy i patronatem UG.

 

  • I E  medyczno – psychologiczna (biologiczno – chemiczna)

Przedmioty z nauczaniem rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka.

Przedmiot uzupełniający w klasach II-giej  i III-ciej: historia  i społeczeństwo.

Klasa pod patronatem SWPS.

 

Więcej o poszczególnych klasach w prezentacji TUTAJ:

Więcej o ofercie pozalekcyjnej dostępnej w IX LO

Więcej o zajęciach dodatkowych

Zmień wielkość