W IX Liceum odpowiadamy elastycznie na zapotrzebowanie rynku pracy, co roku optymalizując profile klas tak, by zapewnić absolwentom „Dziewiątki” najlepszy możliwy start do dalszej nauki na studiach i przyszłej pracy po nich. W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy młodzieży wybór między sześcioma profilami, dopasowanymi do ich zainteresowań i przyszłych wymagań zawodowych.

Nauka w każdej klasie wzbogacona jest o szeroką ofertę z języków obcych. Z IX LO można wyjść z dodatkową znajomością języka: szwedzkiego, chińskiego, bułgarskiego i rosyjskiego. Z języków obcych obowiązkowych obok angielskiego są do wyboru niemiecki, hiszpański, rosyjski.

Zapraszamy Was, Drodzy Absolwenci Szkół Podstawowych, do naszych klas pierwszych!

 • 6 klas dla Absolwentów Szkół Podstawowych

1A   MATEMATYCZNO-EKONOMICZNA

 • Kształcenie młodych ludzi o zainteresowaniach z zakresu problematyki społeczno-gospodarczej współczesnego świata.
 • Rozwój przedsiębiorczości i kreatywności.
 • Lean education.
 • Zajęcia z ekonomii.
 • Współpraca ze Starterem.
 • Przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia, WOS , j. angielski.
 • Dla przyszłych studentów kierunków humanistyczno –ekonomicznych.

1B   DYPLOMATYCZNO-PRAWNICZA Z MEDIAMI

 • Nauka z użyciem metod rozwijających wyobraźnię.
 • Kształcenie kompetencji przetwarzania i analizowania informacji.
 • Cotygodniowe zajęcia z edukacji prawnej.
 • Spotkania z dyplomatami.
 • Innowacja historyczno-polonistyczna „ Starożytność współcześnie”.
 • Innowacja z j. angielskiego Social Issues.
 • Udział w nowych Horyzontach Edukacji Filmowej.
 • Współpraca z Instytutem Studiów Klasycznych i Slawistyki UG
 • Przedmioty na poziomie rozszerzonym: j. polski, historia, WOS,
 • Dla humanistów, prawników, dziennikarzy, politologów.
 • Patronat MSZ oraz Ambasady Republiki Bułgarii.

 

1C  MATEMATYCZNO- FIZYCZNO- INFORMATYCZNO-AKADEMICKA

 • Kształcenie analitycznego myślenia, programowania.
 • Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technicznych i informatycznych.
 • Innowacja pedagogiczna z fizyki i informatyki.
 • Akademia ETI.
 • Przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka.
 • Dla przyszłych studentów uczelni technicznych.

 

1D   MATEMATYCZNO- FIZYCZNO-JĘZYKOWA

 • Kształcenie analitycznego myślenia.
 • Budowanie wiedzy interdyscyplinarnej.
 • Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informacyjnych.
 • Klasa z autorskim programem z fizyki.
 • Przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski.
 • Dla przyszłych studentów kierunków ścisłych.

 

1E   MATEMATYCZNO -INFORMATYCZNO-JĘZYKOWA

 • Grafika komputerowa.
 • Druk 3D.
 • Animacja poklatkowa.
 • Tworzenie witryn internetowych.
 • Tworzenie gier.
 • Klasa z innowacją pedagogiczną z informatyki.
 • Możliwość udziału w zajęciach Pałacu Młodzieży z grafiki komputerowej i filmu na terenie szkoły.
 • Przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, informatyka, język angielski.
 • Dla przyszłych studentów UG, PG, PJATK.

 

1F  BIOLOGICZNO-CHEMICZNA, MEDYCZNO-PSYCHOLOGICZNA

 • Kształcenie postawy prozdrowotnej i proekologicznej.
 • Zajęcia w terenie z ekologii.
 • Obóz naukowy.
 • Zajęcia w pracowni UG.
 • Pogłębianie wiedzy biologiczno-chemicznej z jej wykorzystaniem w praktyce.
 • Klasa z innowacją pedagogiczną z biologii.
 • Zajęcia z psychologii we współpracy z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS
 • Przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka
 • Dla przyszłych studentów medycyny, psychologii i kierunków przyrodniczych.

 

 

Więcej o ofercie pozalekcyjnej dostępnej w IX LO

Więcej o zajęciach dodatkowych