W IX Liceum odpowiadamy elastycznie na zapotrzebowanie rynku pracy, co roku optymalizując profile klas tak, by zapewnić absolwentom „Dziewiątki” najlepszy możliwy start do dalszej nauki na studiach i przyszłej pracy po nich. W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy młodzieży wybór między pięcioma profilami, dopasowanymi do ich zainteresowań i przyszłych wymagań zawodowych.

Nauka w każdej klasie wzbogacona jest o szeroką ofertę z języków obcych. Z IX LO można wyjść z dodatkową znajomością języka: szwedzkiego, chińskiego, bułgarskiego i rosyjskiego. Z języków obcych obowiązkowych obok angielskiego są do wyboru niemiecki lub hiszpański.

Zapraszamy Was, Drodzy Gimnazjaliści, do naszych klas pierwszych!

 

I A matematyczno-ekonomiczna – innowacja z matematyki

 Przedmioty z nauczaniem rozszerzonym: matematyka, wiedza o społeczeństwie,
geografia, język angielski
Przedmioty uzupełniające w klasach II-giej i III-ciej: historia i społeczeństwo
Do rekrutacji  liczone są  oceny z języka polskiego, matematyka, geografii, wiedzy
o społeczeństwie.

KIERUNEK ROZWOJU:

 • kształcenie młodych ludzi o zainteresowaniach
  z zakresu problematyki społeczno-gospodarczej współczesnego świata
 • rozwój przedsiębiorczości i kreatywności
 • lean education
 • zajęcia z ekonomii
 • możliwość zdawania egzaminów zewnętrznych językowych.
 • klasa z innowacją pedagogiczną

I B dyplomatyczno-prawnicza z mediami

Przedmioty z nauczaniem rozszerzonym:   język polski, wiedza o społeczeństwie,
historia, język angielski
Przedmiot uzupełniający w klasach II-giej  i III-ciej:    przyroda
Do rekrutacji liczone są oceny z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki.

KIERUNKI ROZWOJU:

 • nauka w kontekście z zastosowaniem metod rozwijających wyobraźnię
  umożliwiających wykorzystanie zdobytych informacji poprzez zajęcia z dziennikarstwa
 • uwrażliwienie na problemy współczesnego człowieka
 • cotygodniowe zajęcia z edukacji prawnej

I C mat-fiz-inf – akademia eti, klasa akademicka

Przedmioty z nauczaniem rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka
Przedmiot uzupełniający w klasach  II-giej  i III-ciej : historia  i społeczeństwo
Zajęcia z informatyki w klasie II- giej w wymiarze 2 godz. lekcyjnych tygodniowo oraz zajęcia ramach Akademii ETI dla chętnych prowadzone na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji  i Informatyki Politechniki Gdańskiej – porozumienie o stałej współpracy i współfinansowaniu.
Do rekrutacji liczone są oceny z języka polskiego, matematyki, fizyki, języka obcego  nauczanego obowiązkowo.Jeżeli kandydat uczył się obydwu języków  obcych  , jako  obowiązkowych, pod uwagę bierzemy ten z języków, z którego kandydat otrzymał wyższą ocenę roczną.

KIERUNKI ROZWOJU:

 • kształcenie analitycznego myślenia, programowania,
 • robotyka
 • poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technicznych i informatycznych
 • akademia ETI

 I D matematyczno – fizyczno – językowa

Przedmioty z nauczaniem rozszerzonym – matematyka, fizyka, język angielski
Przedmiot uzupełniający w klasach II-giej  i III-ciej: historia  i społeczeństwo
Do rekrutacji liczone są oceny z języka polskiego, matematyki, fizyki,  języka obcego nauczanego obowiązkowo. Jeżeli kandydat uczył się obydwu języków obcych, jako obowiązkowych, pod uwagę  bierzemy ten z języków, z którego kandydat  otrzymał wyższą ocenę roczną.

KIERUNEK ROZWOJU:

 • kształcenie analitycznego myślenia
 • budowanie wiedzy interdyscyplinarnej
 • poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technicznych
 • klasa z innowacją pedagogiczną

IE matematyczno-informatyczno- językowa 

( druk 3D, grafika komputerowa, animacja poklatkowa, tworzenie gier, witryn internetowych)
Przedmioty z nauczaniem rozszerzonym: matematyka, informatyka, język angielski
Przedmiot uzupełniający w klasach II-giej  i III-ciej: historia  i społeczeństwo
Do rekrutacji liczone są oceny z języka polskiego, matematyki, informatyki,  języka obcego nauczanego obowiązkowo. Jeżeli kandydat uczył się obydwu języków obcych, jako obowiązkowych, pod uwagę  bierzemy ten z języków, z którego kandydat  otrzymał wyższą ocenę roczną. 

KIERUNKI ROZWOJU

 • grafika
 • druk 3D
 • animacja poklatkowa
 • tworzenie witryn internetowych
 • tworzenie gier
 • klasa z innowację pedagogiczną z informatyki
 • cykliczne warsztaty na ASP

IF medyczno-psychologiczna – współpraca z  SWPS

Przedmioty z nauczaniem rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka
Przedmiot uzupełniający w klasach II-giej  i III-ciej: historia  i społeczeństwo

KIERUNEK ROZWOJU:

 • Kształtowanie postawy prozdrowotnej
 • Pogłębianie wiedzy biologiczno-chemicznej z jej wykorzystaniem praktycznym
 • Klasa z innowacją z biologii

Do rekrutacji liczone są  oceny z  języka polskiego, biologii,  chemii, matematyki.
Uwaga! Jeśli drugi język obcy nauczany był w ramach zajęć dodatkowych (nadobowiązkowych), wówczas oceny tej nie bierze się pod uwagę, nawet jeśli jest wyższa od oceny za zajęcia obowiązkowe. 

 • Pierwszym językiem nowożytnym we wszystkich klasach jest język angielski. 
 • Drugim językiem nowożytnym nauczanym  jest język niemiecki i hiszpański.

 

 

 

Więcej o ofercie pozalekcyjnej dostępnej w IX LO

Więcej o zajęciach dodatkowych

Zmień wielkość