Języki nauczane w IX LO

W IX Liceum duży nacisk stawia się na naukę języków obcych.

Oprócz angielskiego i niemieckiego (od roku szkolnego 2017/2018 także hiszpańskiego) jako języków obowiązkowych, można uczyć się tu dodatkowo także:  szwedzkiego, bułgarskiego i rosyjskiego.

JĘZYK ANGIELSKI jest najczęściej wybieranym językiem obcym przez uczniów. Żeby optymalnie podejść do każdego z nich w IX LO nauka tego języka prowadzona jest aż w czterech grupach zaawansowania, gdzie w ostatniej uczy się młodzież posiadająca m.in. certyfikaty Cambridge na poziomie FCE czy CAE.

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w salach wyposażonych w tablice multimedialne, rzutniki i stały dostęp do szybkiego internetu. – Daje to okazję do pracy nowoczesnymi metodami, między innymi do rozwiązywania różnego rodzaju Quizów online – mówi Anna Juścińska, nauczycielka języka angielskiego w grupach zaawansowanych.

Grupy w których uczy się młodzież są grupami łączącymi uczniów różnych klas i przez to mogą być mniej liczebne. Zwykle jest to 10, 15 osób na lekcji. – Czyli optymalna liczba dla lektora do nauki języka obcego – mówi pani Anna. –  Jesteśmy w stanie przygotowywać się w ten sposób do różnych konkursów międzyszkolnych i wewnętrznych, które chętnie i często organizujemy, ale przede wszystkim realizować nasz cel główny, jakim jest zdanie w najlepszym możliwym stopniu matury z języka angielskiego.

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła planuje rozpocząć przygotowania do egzaminów, dzięki którym uczniowie  będą mogli uzyskiwać certyfikaty potwierdzające kompetencje komunikacji – PTE czy wymagane w administracji i ekonomii – LCCI, czy też umożliwiających studia zagraniczne – TOEFL.

JĘZYK NIEMIECKI jest obok języka angielskiego drugim, obowiązkowym językiem obcym. Nauka tego języka prowadzona jest w IX LO w obrębie każdej z klas w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej. Kwalifikacja do poszczególnych grup odbywa się na podstawie testu przeprowadzanego w pierwszym dniu zajęć edukacyjnych. Liczebność grup bywa różna i oscyluje w granicach od 8 do 17 osób.

Co roku mamy do czynienia z pojedynczymi uczniami, którzy nie uczyli się wcześniej języka niemieckiego. Mogą oni liczyć na maksymalną indywidualizację nauczania w trakcie lekcji, ale także i poza nimi, w ramach tzw. zajęć dodatkowych  – mówi Małgorzata Radziszewska, nauczycielka języka niemieckiego w IX LO. – Zajęcia dodatkowe prowadzą wszystkie cztery panie germanistki, przy czym charakter tych spotkań jest determinowany potrzebami uczniów.

W „Dziewiątce” można też liczyć na dodatkowe zajęcia, kiedy język niemiecki zna się już w stopniu większym niż początkujący. Uczniowie szczególnie zainteresowani rozwojem swoich umiejętności językowych angażowani są w wymianę uczniowską ze szkołą w Hamburgu, mogą brać udział w konkursach organizowanych przez Centrum Herdera, Liceum Autonomiczne, czy IX Liceum właśnie. – Idea naszych konkursów wewnątrzszkolnych sprawdza się,  gwarantując rokrocznie, nawet uczniom o zminimalizowanym wymiarze godzin, odnoszenie sukcesów w takich konkursach jak „Niemcy w drodze do zjednoczenia”, „Mein Abenteuer mit Welttour”, czy „Walentynkowy konkurs literacki”, który zainaugurowaliśmy w tym roku – mówi Małgorzata Radziszewska.

JĘZYK SZWEDZKI wprowadzony został do oferty szkoły w roku 2016/2017. Lekcje szwedzkiego prowadzone są dwa razy w tygodniu w 45 minutowym wymiarze czasu. Zajęcia te są bezpłatne i prowadzone w dwóch grupach 6-8 osobowych. – Tak małe grupy są idealne do pracy dla lektora i umożliwiają uczniom lepsze zapoznanie się z językiem, z którym w większości nigdy nie mieli do czynienia – mówi Dorota Weremko, ucząca języka szwedzkiego w IX LO – Naszą ambicją jest, żeby po zajęciach które im oferujemy, młodzież wyszła ze szkoły ze znajomością języka na poziomie A2.
Poziom A2 oznacza, że uczniowie mają być w stanie swobodnie odnajdywać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, umieć opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.  – Nie jest to jeszcze pełna swoboda używania języka płynnie, ale z pewnością znajomość szwedzkiego na tym poziomie będzie dodatkowym atutem w oczach przyszłego pracodawcy – mówi Dorota Weremko i dodaje – A rolą nauczycieli jest dostarczenie młodzieży dodatkowych narzędzi w poszukiwaniu własnej, dalszej drogi, co realizujemy w wykładaniu dodatkowych języków w naszym Liceum.

IX LO otwierając zajęcia dodatkowe z języka szwedzkiego weszło we współpracę z organizacją  Riksföreningen Sverigekontakt (The Royal Society for Swedish Culture Abroad), która zajmuje się krzewieniem tego języka na całym świecie i bardzo chętnie pomaga młodzieży z innych krajów w poznawaniu  samego języka jak i kultury Szwecji.  Do licealnej biblioteki trafiły w darze od tej organizacji książki, a w comiesięcznym wydawnictwie Sverigekontakt wszyscy mogli przeczytać o szkole w Gdańsku, w której uczniowie uczą się języka szwedzkiego.

Riksföreningen Sverigekontakt


JĘZYK Bułgarski – w opracowaniu

W nowym roku szkolnym planuje się również rozpoczęcie nauki dodatkowej dwóch nowych języków: bułgarskiego i rosyjskiego. – Nauka języka bułgarskiego prowadzona będzie przez lektora z Ambasady Bułgarii, z którą szkołą nawiązała współpracę – mówi Małgorzata Solowska, dyrektor IX Liceum w Gdańsku. – Będzie to coś więcej niż tylko poznanie jeszcze jednego nowego języka. Wykorzystując to, skąd pochodzić będzie lektor, chcemy dać uczniom możliwość poznania świata dyplomacji. Lekcje będą więc na pewno ciekawe i wielowątkowe. Jest to z pewnością dobra inwestycja w siebie, która pozwoli na konkurencyjność na rynku pracy.

Zmień wielkość