JĘZYK ANGIELSKI 

W IX LO nauka tego języka prowadzona jest w 4 grupach zaawansowania, gdzie w ostatniej z nich uczy się młodzież posiadająca między innymi certyfikaty Cambridge na poziomie FCE czy CAE. 
W naszej szkole masz szansę rozwijać swoje kompetencje językowe przez  
udział w organizowanych projektach europejskich (wymiana uczniów) oraz konkursach takich jak: 
Olimpiada języka angielskiego, I know America – konkurs ogólnopolski, English Master, English High Flier, Erasmus, Culture meets science – krótkoterminowa wymiana uczniów, projekt Understanding „Blue Growth Startegy”. 
Dla optymalizacji skuteczności, nauczanie języka angielskiego odbywa się w formie lekcji międzyoddziałowych w wymiarze 3-5 godzin, w zależności od profilu klasy. Zaczynamy od poziomu B1+. 
Sale, w których uczy się młodzież wyposażone są w tablice multimedialne, rzutniki, interaktywne Flipcharty oraz szybki dostęp do internetu. 

JĘZYK HISZPAŃSKI, JĘZYK NIEMIECKI, JĘZYK ROSYJSKI  

Zajęcia 2 z drugiego obowiązkowego języka odbywają się dwa razy w
tygodniu.  Uczniowie mają do wyboru 3 języki: hiszpański, niemiecki oraz rosyjski. Wszystkie grupy językowe są międzywydziałowe i
liczą od 8 do 17 osób. 

  JĘZYK NIEMIECKI 

Język niemiecki oferujemy uczniom kontynuującym naukę tego języka po SP. Licealiści szczególnie zainteresowani rozwojem swoich umiejętności językowych angażowani są w wymianę uczniowską ze szkołą w Hamburgu, mogą brać udział w konkursach organizowanych przez Centrum Herdera, Liceum Autonomiczne, czy właśnie IX Liceum („Niemcy w drodze do zjednoczenia”, „Mein Abenteuer mit Welttour”, czy „Walentynkowy konkurs literacki”). 

  JĘZYK HISZPAŃSKI 

Język hiszpański uznawany jest za drugi język na świecie (po angielskim) używany w komunikacji międzynarodowej.  Uczniowie zaczynają na poziomie A1 lub średniozaawansowanym, w przypadku kontynuacji nauki po SP. Wybór języka hiszpańskiego to możliwość uczenia się z nauczycielem hiszpańskojęzycznym w ramach Szkoły Językowej koordynowanej przez jedną z naszych iberystek. Nasi uczniowie biorą udział w konkursach wojewódzkich oraz ogólnopolskich z języka hiszpańskiego. Współpracujemy również z gdańskimi uczelniami, które organizują dla naszych uczniów warsztaty dotyczące języka i kultury krajów hiszpańskojęzycznych.  

  JĘZYK ROSYJSKI 
Nasi uczniowie mogą nauczyć się języka rosyjskiego od podstaw. To język, który ostatnio szczególnie zyskuje na popularności, gdyż jego znajomość to silny atut na rynku pracy. Wybór tego języka w IX Liceum to możliwość wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Małych Form Teatralnych (Wyróżnienie oraz Nagroda Publiczności dla jednego z naszych uczniów w 2019 r), a także w Olimpiadzie Języka Rosyjskiego. Współpracujemy także z Rosyjskim Centrum Kultury i Nauki w Gdańsku oraz z Instytutem Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG, które odwiedzamy w ramach warsztatów językowo-kulturowych.    
 JĘZYK SZWEDZKI 

Wyjątkowa oferta językowa dla chętnych uczniów w formie zajęć dodatkowych odbywających się raz w tygodniu. Ze względu na bliskie
sąsiedztwo Skandynawii, ciekawość naszych uczniów a także dostępność przyszłego rynku pracy, język szwedzki w naszej szkole cieszy
się dużym zainteresowaniem. Może warto spróbować poszerzyć swoje horyzonty…?