Języki nauczane w IX LO

W IX Liceum duży nacisk stawia się na naukę języków obcych.

Oprócz angielskiego i niemieckiego (od roku szkolnego 2017/2018 także hiszpańskiego) jako języków obowiązkowych, można uczyć się tu dodatkowo także:  szwedzkiego, bułgarskiego i rosyjskiego.

JĘZYK ANGIELSKI jest najczęściej wybieranym językiem obcym przez uczniów. Żeby optymalnie podejść do każdego z nich w IX LO nauka tego języka prowadzona jest aż w czterech grupach zaawansowania, gdzie w ostatniej uczy się młodzież posiadająca m.in. certyfikaty Cambridge na poziomie FCE czy CAE.

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w salach wyposażonych w tablice multimedialne, rzutniki i stały dostęp do szybkiego internetu. – Daje to okazję do pracy nowoczesnymi metodami, między innymi do rozwiązywania różnego rodzaju Quizów online – mówi Anna Juścińska, nauczycielka języka angielskiego w grupach zaawansowanych.

Grupy w których uczy się młodzież są grupami łączącymi uczniów różnych klas i przez to mogą być mniej liczebne. Zwykle jest to 10, 15 osób na lekcji. – Czyli optymalna liczba dla lektora do nauki języka obcego – mówi pani Anna. –  Jesteśmy w stanie przygotowywać się w ten sposób do różnych konkursów międzyszkolnych i wewnętrznych, które chętnie i często organizujemy, ale przede wszystkim realizować nasz cel główny, jakim jest zdanie w najlepszym możliwym stopniu matury z języka angielskiego.

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła planuje rozpocząć przygotowania do egzaminów, dzięki którym uczniowie  będą mogli uzyskiwać certyfikaty potwierdzające kompetencje komunikacji – PTE czy wymagane w administracji i ekonomii – LCCI, czy też umożliwiających studia zagraniczne – TOEFL.

JĘZYK NIEMIECKI jest obok języka angielskiego drugim, obowiązkowym językiem obcym. Nauka tego języka prowadzona jest w IX LO w obrębie każdej z klas w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej. Kwalifikacja do poszczególnych grup odbywa się na podstawie testu przeprowadzanego w pierwszym dniu zajęć edukacyjnych. Liczebność grup bywa różna i oscyluje w granicach od 8 do 17 osób.

Co roku mamy do czynienia z pojedynczymi uczniami, którzy nie uczyli się wcześniej języka niemieckiego. Mogą oni liczyć na maksymalną indywidualizację nauczania w trakcie lekcji, ale także i poza nimi, w ramach tzw. zajęć dodatkowych  – mówi Małgorzata Radziszewska, nauczycielka języka niemieckiego w IX LO. – Zajęcia dodatkowe prowadzą wszystkie cztery panie germanistki, przy czym charakter tych spotkań jest determinowany potrzebami uczniów.

W „Dziewiątce” można też liczyć na dodatkowe zajęcia, kiedy język niemiecki zna się już w stopniu większym niż początkujący. Uczniowie szczególnie zainteresowani rozwojem swoich umiejętności językowych angażowani są w wymianę uczniowską ze szkołą w Hamburgu, mogą brać udział w konkursach organizowanych przez Centrum Herdera, Liceum Autonomiczne, czy IX Liceum właśnie. – Idea naszych konkursów wewnątrzszkolnych sprawdza się,  gwarantując rokrocznie, nawet uczniom o zminimalizowanym wymiarze godzin, odnoszenie sukcesów w takich konkursach jak „Niemcy w drodze do zjednoczenia”, „Mein Abenteuer mit Welttour”, czy „Walentynkowy konkurs literacki”, który zainaugurowaliśmy w tym roku – mówi Małgorzata Radziszewska.


JĘZYK Bułgarski – w opracowaniu

W nowym roku szkolnym planuje się również rozpoczęcie nauki dodatkowej dwóch nowych języków: bułgarskiego i rosyjskiego. – Nauka języka bułgarskiego prowadzona będzie przez lektora z Ambasady Bułgarii, z którą szkołą nawiązała współpracę – mówi Małgorzata Solowska, dyrektor IX Liceum w Gdańsku. – Będzie to coś więcej niż tylko poznanie jeszcze jednego nowego języka. Wykorzystując to, skąd pochodzić będzie lektor, chcemy dać uczniom możliwość poznania świata dyplomacji. Lekcje będą więc na pewno ciekawe i wielowątkowe. Jest to z pewnością dobra inwestycja w siebie, która pozwoli na konkurencyjność na rynku pracy.

Zmień wielkość