Język migowy

W IX LO chętni uczniowie mają okazję uczyć się języka migowego. Te mało spotykane w gdańskich szkołach zajęcia wprowadzono w „Dziewiątce” do oferty pozalekcyjnej od października 2016 roku.

Staramy się wychodzić na przeciw zainteresowaniom naszych uczniów, w pełni rozumiejąc, że każda dodatkowa nabyta umiejętność to później często wielki atut w CV naszych absolwentów. Stąd kiedy tylko pojawiła się możliwość wprowadzenia u nas zajęć z języka migowego, chętnie z niej skorzystaliśmy – mówi Małgorzata Solowska, dyrektor IX LO.  

Obecnie języka migowego uczy się w „Dziewiątce” pięcioro uczniów. Zajęcia są bezpłatne i prowadzone raz w tygodniu w wymiarze 45 minut. Języka migowego naucza w szkole pani Katarzyna Gorycka, sama będąca osobą głuchoniemą. Przy okazji nauki „migania” młodzież ma więc okazję uwrażliwić się na inny świat, osób nie posługujących się swobodnie wszystkimi zmysłami.

Myślę, że oprócz umiejętności używania języka migowego równie cenne jest to, że uczniowie, widząc trudności jakie niesie ze sobą brak możliwości werbalnej komunikacji, wynoszą z tych zajęć też dużo szacunku dla osób niepełnosprawnych. A zależy nam na wychowaniu właśnie takiej młodzieży – otwartej i empatycznej – mówi Małgorzata Solowska.