Instytut Konfucjusza

IX Liceum rozpoczęło współpracę z Instytutem Konfucjusza w 2015 roku, czyli dwa lata po tym, gdy zdecydowano się wprowadzić w szkole zajęcia dodatkowe z języka chińskiego. Te prowadzono najpierw tylko we współpracy z Wydziałem Sinologii na Uniwersytecie Gdańskim. Razem z profesor Wu Lan, znanym nauczycielem akademickim i tłumaczką literatury polskiej opracowano wówczas projekt klasy, która od września 2013 roku rozpoczęła w IX LO naukę języka chińskiego.   

Instytut Konfucjusza otwarto w Gdańsku we wrześniu 2015 roku i to wtedy rozpoczęła się współpraca  Instytutu z Liceum, która od razu miała bardzo żywy charakter. – Instytut Konfucjusza objął swoją opieką klasę ekonomiczną, którą prowadziłam i która jako pierwsza zdecydowała się korzystać z dodatkowych lekcji języka chińskiego – mówi Zofia Błońska, nauczycielka języka angielskiego w IX LO – Już w pierwszym roku naszej współpracy mieliśmy okazję zacieśnić więzy, na tyle mocno, że zostaliśmy  zaproszeni na wspólne przygotowywanie chińskich potraw do domu dyrektora Instytutu.

Instytut Konfucjusza Uniwersytetu Gdańskiego jest międzyuczelnianą jednostką organizacyjną prowadzoną wspólnie z Chińskim Uniwersytetem Nauk Politycznych Młodzieży Chińskiej (China Youth Univeristy of Political Studies) i w ramach realizacji porozumienia z Centralą Instytutów Konfucjusza (Confucius Institute Headquarters of China). Głównym celem Instytutu jest propagowanie języka i kultury chińskiej poprzez ofertę dydaktyczną, prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników, organizację kursów językowych oraz imprez kulturalnych.

W obecnym roku szkolnym lektorką  języka chińskiego w IX Liceum jest Sun Yanjie, pochodząca z miasta Fushun, w prowincji Liaoning wpółnocno-wschodnich Chinach. Oprócz nauki języka poruszane są na zajęciach także tematy z kultury oraz historii Chin. Młodzież uczy się w dwóch grupach: początkującej i kontynuacyjnej. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Koszt zajęć to 100 zł za semestr plus koszt samodzielnego zakupu podręczników (ok. 150 zł na rok).

Jak mówią lektorzy, uczniowie uczęszczający na te zajęcia, po trzech latach nauki mogą osiągnąć poziom HSK 3 – czyli poziom wymagany aby ubiegać się o wyjazdy stypendialne w Chinach.