Inkubator Przedsiębiorczości – STARTER

Program GAMIFIKACJI został wdrożony do szkół w roku szkolnym 2014/2015 po jednej klasie w każdej szkole, gdzie był pilotowany. W IX LO jako pierwsza przystąpiła do niego klasa IB (obecna IIIB). Rok później już wszystkie klasy pierwsze wprowadzono do programu. Dziś prowadzony jest on w szkole przez dwóch nauczycieli p. Krzysztofa Tomczaka i p. Teresę Ulewicz-Słowińska.

Czy jest GAMIFIKACJA? Gamifikacja polega na użyciu mechanizmów z gier, które mobilizują do działania, zwiększają zaangażowanie, standardowe lekcje zmieniają w ciekawą rywalizację zespołową. To co kochamy w grach, to friends, feedback and fun – przyjaciele, informacja zwrotna i zabawa. I gamifikacja nam to zapewnia. W IX LO uczniowie co roku podchodzą do konkursu organizowanego przez gdański Start-up. Najpierw w klasach, w kilkuosobowych zespołach, realizują swoje autorskie pomysły, które prezentują na forum całej szkoły. Zwycięzcy klasowi przechodzą dalej i już w samym Start-up,ie walczą o nagrodę za najciekawszy projekt w gronie innych szkół. Wybór następuje podczas dużej uroczystości w połowie kwietnia, gdzie w sali ECS spotyka się ponad 200 młodych innowatorów.

Udział w konkursie Start-up to finał prowadzonych w ramach gamifikacji lekcji przedsiębiorczości. Te są wspólnym programem IX LO i miasta Gdańska oraz Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER, a ich celem jest kształtowanie kompetencji proprzedsiębiorczych uczniów i uczennic, takich jak: otwartość, gotowość do podejmowania inicjatywy, wyzwań i ryzyka, kreatywność. Ten kompleksowy program, oparty na podstawie programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, wzbogaca lekcje dzięki wykorzystaniu gamifikacji oraz dedykowanej platformy internetowej. Gamifikacja pozwala na zaangażowanie uczniów i uczennic w proces uczenia się i organizowania środowiska edukacji ekonomicznej.

Zagadnienia realizowane na zajęciach przedsiębiorczości:

I blok: Teen Startup  oraz etap szkolny konkursu Teen Startup:

  1. Start-up 
  2. Design thinking – projektowanie produktów i usług 
  3. Model biznesowy 

Kompetencje rozwijane w I bloku:

∙ rozwój kompetencji komunikacyjnych

∙ rozwój umiejętności podejmowania decyzji oraz prezentacji

∙ poznanie własnych kompetencji oraz predyspozycji zawodowych

∙ rozwój umiejętności planowania kariery zawodowej w odniesieniu do własnych kompetencji

∙ design thinking – zdobycie umiejętności projektowania produktów i usług w kontekście potrzeb rynku

∙ Business Model Canvas – zdobycie umiejętności stworzenia modelu biznesowego oraz zaprojektowania budżetu firmy

II blok: Państwo i gospodarka obejmuje 

  1. Społeczeństwo obywatelskie
  2. Mikroekonomia 
  3. Makroekonomia 

Kompetencje rozwijane w II bloku:

∙ poznanie rynku (formy działalności gospodarczej, formy zatrudnienia, pieniądze, inflacja, podatki, bezrobocie)

∙ poznanie różnych instytucji rynkowych

∙ rozwój umiejętności stworzenia CV oraz udziału w rozmowie kwalifikacyjnej

Link do Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER – kliknij