Dokumenty rekrutacyjne

Wkrótce tutaj umieszczone zostaną dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 wg wytycznych Kuratorium Oświaty.

Zapraszamy po otwarciu rekrutacji!  

W IX Liceum odpowiadamy elastycznie na zapotrzebowanie rynku pracy, co roku optymalizując profile klas tak, by zapewnić absolwentom „Dziewiątki” najlepszy możliwy start do dalszej nauki na studiach i przyszłej pracy po nich. W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy młodzieży wybór między pięcioma profilami, dopasowanymi do ich zainteresowań i przyszłych wymagań zawodowych. 

Zapraszamy Was, Drodzy Gimnazjaliści, do naszych klas pierwszych! 

Starannie zaprogramowane profile i dodatkowa oferta pozalekcyjna, o której możecie przeczytać na stronie, zapewnią Wam ciekawą naukę i skuteczne zdobywanie wiedzy niezbędnej do startu na wymarzone studia!

  • I A  matematyczno – ekonomiczna

Przedmioty z nauczaniem rozszerzonym: matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski. 

Przedmiot uzupełniający w klasach II-giej  i III-ciej: historia i społeczeństwo,

  • I B  dyplomatyczno-prawnicza z mediami

Przedmioty z nauczaniem rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski. 

Przedmiot uzupełniający w klasach II-giej  i III-ciej: przyroda

  • I C matematyczno – fizyczno – informatyczna

Przedmioty z nauczaniem rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka. 

Przedmiot uzupełniający w klasach II-giej  i III-ciej: historia  i społeczeństwo.

  • I D matematyczno – fizyczno – językowa

Przedmioty z nauczaniem rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski.

Przedmiot uzupełniający w klasach II-giej  i III-ciej: historia  i społeczeństwo.

  • I E  medyczno – psychologiczna (biologiczno – chemiczna)

Przedmioty z nauczaniem rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka.

Przedmiot uzupełniający w klasach II-giej  i III-ciej: historia  i społeczeństwo.

Więcej o poszczególnych klasach w prezentacji TUTAJ:

Więcej o ofercie pozalekcyjnej dostępnej w IX LO

Więcej o zajęciach dodatkowych