Robotyka

W  roku szkolnym 2017/2018 wprowadzono w IX LO zajęcia z Robotyki. We wrześniu 2017 stworzono w „Dziewiątce” aż 5 takich, 6-7 osobowych, grup. W ten sposób szkoła przeprowadza realizację cyklu zajęć z pn.: „Świat Cyfrowy...