Projekt „Understanding „Blue Growth” Strategy”.

Projekt „Understanding „Blue Growth” Strategy”.

Projekt Erasmus + w akcji KA 229, w którym bierzemy udział od października 2019 roku, nosi tytuł „Understanding „Blue Growth” Strategy”. Z założenia ma trwać dwa lata. Celem tego typu projektów szkolnych jest budowanie współdziałania między szkołami z różnych krajów...