W  roku szkolnym 2017/2018 wprowadzono w IX LO zajęcia z Robotyki. We wrześniu 2017 stworzono w „Dziewiątce” aż 5 takich, 6-7 osobowych, grup. W ten sposób szkoła przeprowadza realizację cyklu zajęć z pn.: „Świat Cyfrowy Wokół Nas”. Robotyka wchodzi do oferty pozalekcyjnej IX LO dzięki współpracy nawiązanej z nowym partnerem IX Liceum – firmą DC Edukacja. 

Zajęcia z Robotyk to praca w językach strukturalnych, pozwalająca młodzieży uczyć się nowoczesnego programowania, myślenia strukturalnego i konstruowania algorytmów. Na czym dokładnie one polegają? W grupach 6-7 osobowych młodzież pracuje najpierw nad zbudowaniem robota z podzespołów Lego Mindstorm EV3 (w wersji edukacyjnej). W trakcie tych zajęć uczniowie mają możliwość budowania, programowania i testowania rozwiązań opartych na technologii i robotyce. Pracując z EV3 uczniowie są zachęcani do kreatywnego rozwiązywania problemów metodą burzy mózgów, poprzez proces selekcji, budowania, testowania i ewaluacji. Programowanie robota odbywa się w jednym z wymaganych później na maturze języków strukturalnych C++. 

Kluczowe wartości edukacyjne zajęć to: 

  • projektowanie i budowa programowalnych robotów z wykorzystaniem silników, czujników, przekładni, kół, osi i innych technicznych składników, 
  • rozumienie i interpretacja dwuwymiarowych rysunków wykorzystywanych do budowy modeli trójwymiarowych, 
  • praca metodami inżynierskimi: budowa, testowanie, korekcja błędów, poprawa projektu, 
  • zdobywanie praktycznego doświadczenia z wykorzystaniem narzędzi matematycznych, np. szacowanie i pomiar wielkości fizycznych, analiza danych, wyznaczanie średniej, 
  • rozwój umiejętności komunikacyjnych, szczególnie w zakresie języka technicznego i słownictwa naukowego 

Koordynatorem zajęć są nauczyciele informatycy: p. Marek Kwiatkowski i p. Maciej Raczyński.