Joanna Klonowska

Nauczyciel akademicki – metodyka WF AWFiS, instruktor pływania, trener, sędzia piłki siatkowej, żeglarz, trener przygotowania motorycznego, nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego z ponad dwudziestoletnim stażem pracy, na wszystkich etapach edukacji. Współautorka programów nauczania nagrodzonych w konkursie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, na opracowanie „Modelowych programów nauczania”, współautorka podręcznika dla nauczycieli wychowania fizycznego „WF z klasą – od planowania do oceniania…”. Współautorka i prowadząca warsztaty metodyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego, współautorka i prowadząca warsztaty dla dyrektorów szkół na temat stymulacji jakości wychowania fizycznego, wykładowczyni w projekcie Akademickiego Centrum Karier „Jak osiągnąć sukces”. Edukator i prelegent w projekcie „Move up to be healthy and happy” czyli Ruszaj się, aby być zdrowym i szczęśliwym współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +. Współtwórca merytoryczny projektu miejskiego FitKlasa. Współtwórczyni koncepcji wyjazdu integracyjnego dla klas pierwszych w IX LO. Pomysłodawca i realizator koncepcji obozów integracyjno-artystycznych dla dzieci i młodzieży w latach 1998 -2018.

Wolny czas uwielbiam spędzać: na rolkach, nartach biegowych, w kajaku i na rowerze, czytając, słuchając muzyki i przyrody.