Jarosław Jasiel

Jestem nauczycielem dyplomowanym wychowania fizycznego (AWFiS Gdańsk). Ukończyłem również studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz informatyki. Jestem instruktorem piłki nożnej, trenerem przygotowania motorycznego, medycznym trenerem personalnym. Ukończyłem szkolenia z zakresu mediacji, tutoringu, coachingu i team buildingu. Od wielu lat współpracuję z Fundacją Gdańską, GCPU, GSPP, klubem wioślarskim Drakkar, klubem Gedania i Polonia Gdańsk. Jestem trenerem w Dzielnicowych Centrach Sportu przy Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej/ GZSiSS. Pracowałem z dziećmi (SP) oraz młodzieżą (gimnazjum). Byłem koordynatorem Programu Zdrowotnego 6,10,14 w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, projektów o tematyce profilaktycznej Aktywni – kreatywni, Trzymaj formę oraz kampanii Rowerowy Maj.

W szkole prowadzę zajęcia popołudniowe na siłowni i opiekuję się reprezentacją z piłki koszykowej. Aktywnie działam na rzecz społeczności lokalnej- jestem radnym Dzielnicy Zaspa Rozstaje. W czasie wolnym pływam, jeżdżę na rolkach, rowerze i chodzę po górach.