IX LO jest jednym z czterech gdańskich liceów (pełna lista szkół na: http://eti.pg.edu.pl/szkoly) które uczestniczą w Akademii ETI– czyli stałych zajęciach prowadzonych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Jako jedne z dwóch liceów „Dziewiątka” ma umowę o współpracy podpisaną z Wydziałem ETI Politechniki Gdańskiej już od roku 2008. Ta wieloletnia współpraca jest nie do przecenienia jeśli chodzi o rozwój uczniów i możliwości jakie daje im udział w bezpośrednich wykładach wykwalifikowanej kadry akademickiej czołowej gdańskiej uczelni. 

Dzięki współpracy z Politechniką Gdańską uczniowie mogą brać udział w zajęciach z informatyki i technologii pozostających w naukowo-dydaktycznych obszarach działalności Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Zajęcia te, w zależności od tematyki i zakresu, prowadzone są przez nauczycieli akademickich, doktorantów lub studentów. Świetnie wyposażone pracownie i doskonali wykładowcy w przystępny i interesujący sposób przybliżają młodzieży tajniki wiedzy z algorytmiki, programowania i elektroniki.  Zajęcia obywają się m.in. w laboratoriach PG, gdzie na co dzień uczą się studenci. Zajęcia z Akademii ETI prowadzone są raz w tygodniu, a biorący w nich udział uczniowie chwalą sobie nie tylko wiedzę, którą na nich zdobywają, ale również możliwość zapoznania się bliższego z uczelnią przez co mogą dokonać później bardziej świadomego wybór kierunku i zakresu kształcenia informatycznego w przyszłości. 

Koordynatorem współpracy z Wydziałem ETI Politechniki Gdańskiej z ramienia naszej szkoły jest nauczyciel fizyki – Iwona Kos, wspomagana przez panów Marka Kwiatkowskiego i Macieja Raczyńskiego.