IX Liceum Ogólnokształcące od 2 lat bierze udział w programie „Solidarna Szkoła”. Jest to program skierowany to wszystkich rodzajów szkół. Od 2 lat zdobywamy certyfikat solidarnej szkoły.

W ramach realizacji programu prowadzimy specjalne lekcje dla uczniów, rozwijamy zainteresowania najnowszą historią Polski lat 70 – 90. Szkoła aktywnie bierze udział w corocznych festiwalach zorganizowanych przez CEO i ECS.

Głównym celem programu „Solidarna Szkoła” jest kształtowanie postaw solidarności i współodpowiedzialności oraz zaangażowanie społeczności szkolnej w działania na rzecz tych wartości, jak również edukacja na temat historii ruchu Solidarność.