Projekt Erasmus + w akcji KA 229, w którym bierzemy udział od października 2019 roku, nosi tytuł „Understanding „Blue Growth” Strategy”. Z założenia ma trwać dwa lata. Celem tego typu projektów szkolnych jest budowanie współdziałania między szkołami z różnych krajów nad wspólnym tematem lub problemem do rozwiązania. Naczelnym zadaniem naszego projektu jest rozwijanie wiedzy z celów ustanowionych w europejskiej strategii „Europa 2020”. Realizując projekt pragniemy zwrócić szczególną uwagę na znaczenie kultury morskiej w życiu naszych uczniów. Ze względu na naszą nadmorską lokalizację, pragniemy uzmysłowić młodym ludziom, jak duży wpływ ma morze na nasze życie, jak ważna jest kwestia zachowanie nieskażonego morza oraz rozsądne jego wykorzystywanie.   

W projekcie biorą udział szkoły z czterech krajów. Przypisane są im zadania stanowiące cele naszych spotkań w czasie trwania projektu. Do tej pory sześcioro uczniów klas pierwszych wraz z koordynatorem projektu w naszej szkole, p. Danutą Litwin – Kruszczyńską oraz p. Przemysławem Suchcickim, spotkała się z przedstawicielami szkól partnerskich w Riposto na Sycylii. Miało to miejsce w listopadzie 2019 roku. Celem tego spotkania było przybliżenie uczniom specyfiki zawodów związanych z morzem – między innymi w porcie, na statkach, w rybołówstwie i przy hodowli zwierząt morskich. Przed nami w ramach realizacji projektu są dwa spotkania w Polsce, wyjazd do Constancy w Rumunii, Iskenderun w Turcji oraz do Riposto na Sycylii. Na spotkaniach tych zajmiemy się między innymi tematyką pozyskiwania surowców z dna morskiego, turystyką morską oraz energią prądów morskich, pływów i falowania. Wspólne spędzanie czasu i uczenie się razem z młodzieżą z innych krajów daje naszym uczniom niebywałą okazję do nawiązania międzynarodowych przyjaźni oraz ćwiczenie języka angielskiego w praktyce. Możliwość zamieszkania w prywatnych domach u rodzin goszczących lub podejmowanie gości zza zagranicy u siebie w domu uczy młodych ludzi o kulturze i tradycji innych krajów więcej, niż jakiekolwiek lekcje. Z całym przekonaniem możemy potwierdzić tutaj motto programu Erasmus plus, iż „Zmienia on życie, otwiera umysły”.

Danuta Litwin-Kruszczyńska