MŁODY LEAN LEADER

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w programie Młody Lean Leader. Program ten rozwija uniwersalne kompetencje Lean Thinking, poszukiwane przez najlepszych pracodawców. Łączy środowiska szkolne, uczelnie oraz przedsiębiorstwa, by przygotować młodych ludzi na wyzwania kompetencyjne XXI wieku. Prowadzą go praktycy Lean Management.

Uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącego na swoim koncie mają liczne udziały w półfinałach, jak również finał ogólnopolski tegoż konkursu. Opiekunem projektu jest nauczyciel Edukacji dla Bezpieczeństwa i Podstaw Przedsiębiorczości, pan Krzysztof Tomczak.