W naszej szkole na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości realizowane są zgamifikowane lekcje przedsiębiorczości. Jest to innowacyjny projekt, który ma na celu przekazanie wiedzy oraz kształtowanie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości. Podczas tych zajęć uczniowie wymyślają własne produkty dla różnych firm, tworzą model biznesowy, jak również przygotowują startupy. Najlepsze zespoły prezentowały swoje produkty w Centrum Solidarności przed przedsiębiorcami, gdzie produkt naszych uczennic HOT-MEAL zajął 3 miejsce.